Sekcja techniczna

Zadaniem tej sekcji jest opracowywanie planów technologicznych wykonywanych pomocy warsztatowych przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych narzędziowni. Sekcja ta obejmuje pięć referatów.

więcej

Noże z płytkami wieloostrzowymi

Trudności ostrzenia noży z płytkami z węglików spiekanych były bodźcem do zapoczątkowania stosowania noży z płytkami, których w okresie eksploatacji nie poddaje się ostrzeniu, bowiem koszt ich jest mniejszy od kosztu ostrzenia. Płytki te, nazywane płytkami wieloostrzowymi (lub „jednorazowego użycia”) są najczęściej trójkątne lub kwadratowe, o stosunkowo niewielkiej grubości, zamocowywane mechanicznie w korpusie narzędzia. Po stępieniu się jednej krawędzi płytkę przedstawia się w gnieździe do położenia roboczego następną krawędzią.

więcej

Głowice do wytaczania

Przy dokładnym wytaczaniu otworów o większych średnicach na wiertarkach współrzędnościowych i wiertarko-frezarkach są stosowane specjalne głowice z możliwością zmiany średnicy wTytaczania. Szczególnie przydatne w przemyśle okazały się głowice uniwersalne do wykonywania różnych zabiegów związanych z obróbką otworów (rys. ll-29a).

więcej

Wiertła do głębokich otworów

Rozróżnia się dwie metody wiercenia głębokich otworów: jednostronne i obustronne (rys. 12-4a i b). Zaletą wiercenia obustronnego'(wynikającą z jednoczesnej pracy dwóch wierteł) jest skrócenie o połowę czasu trwa- nia wiercenia, wadą natomiast – nieuniknione powstawanie mniejszgo lub większego uskoku w miejscu spotkania się otworów wierconych z obu stron.

więcej

Charakterystyka procesu dogładzania oscylacyjnego

Dogładzanie jest jednym ze sposobów obróbki ściernej, umożliwiającym uzyskanie najgładszej powierzchni (do Ra = 0,01 pm) z użyciem pilników ściernych. Usuwany jest tu tylko materiał w zakresie chropowatości powierzchni, bez zmiany wymiaru obróbkowego – nadanego przedmiotowi obrabianemu w poprzedniej operacji.

więcej

Wytaczadła specjalne

Wzrastająca dokładność obróbki powoduje, że wytaczadłom stawia się coraz większe wymagania odnośnie do ich sztywności. Dotyczy to głównie wytaczadeł swobodnych, bez podparcia i prowadzenia. W przypadku wy- taczadeł o małych średnicach sztywność zwiększa się przez zastosowanie w ich konstrukcji węglików spiekanych. Stosuje się tu różne rozwiązania (rys. 11-28): a – korpus wytaczadła do otworów o najmniejszych średnicach, cały wykonany z węglików spiekanych, b – w korpusie wytaczadła jest wydrążony otwór wypełniony korkiem z węglików spiekanych, c – korpus wytaczadła jest zaopatrzony we wzdłużne wkładki z węglików spiekanych.

więcej

Dobór warunków docierania

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na przebieg i wyniki procesu docierania są: materiał docieraka, skład pasty ściernej, wartość nacisku powierzchniowego i prędkość ruchu (skrawania). Najczęściej stosowane są docieraki (lub przy docieraniu maszynowym – tarcze) z miękkiego żeliwa ferrytycznego o twardości 120-r-160 HB lub z żeliwa perlitycznego o twardości 180200 HB.

więcej