Sekcja techniczna

Zadaniem tej sekcji jest opracowywanie planów technologicznych wykonywanych pomocy warsztatowych przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych narzędziowni. Sekcja ta obejmuje pięć referatów.

– 1. Referat materiałowy. Zadaniem tego referatu jest rezerwowanie materiału dla wykonania zaplanowanych do wykonania pomocy warsztatowych oraz ustalanie z konstruktorem ewentualnych materiałów zastępczych. Referat ten kontroluje ponadto realizację zamówień półfabrykatów (odlewów i odkuwek) dla potrzeb produkcyjnych narzędziowni.

– 2. Referat planów technologicznych. Zadaniem tego referatu jest opracowywanie planów technologicznych wykonywanych pomocy warsztatowych, Przy powtarzalnym wykonywaniu takich samych narzędzi opracowywane są bardziej szczegółowe instrukcje obróbkowe łącznie z warunkami skrawania.

– 3. Referat konstrukcji pomocy drugiego stopnia. Pomocami drugiego stopnia nazywane są pomoce warsztatowe niezbędne dla wykonania specjalnych narzędzi do celów produkcyjnych zakładu, Zadaniem tego referatu jest opracowywanie konstrukcji takich pomocy warsztatowych dla narzędziowni.

– 4. Referat normowania. Zadaniem tego referatu jest ustalanie norm czasu na wykonanie poszczególnych operacji w oddziałach produkcyjnych narzędziowni.

– 5. Referat dokumentacji warsztatowej. W referacie tym gromadzone są i przechowywane dokumenty konstrukcyjne i technologiczne wykonywanych przez oddziały produkcyjne narzędziowni specjalnych narzędzi i innych pomocy warsztatowych.

Sekcja planowania warsztatowego. Zadaniem tej sekcji jest rozdział pracy na poszczególne stanowiska robocze, zapewniający terminowe wykonywanie miesięcznych planów narzędziowni. Zadaniem rozdzielni robót jest dostarczanie materiałów i dokumentacji technologicznej do poszczególnych stanowisk pracy, jak również przechowywanie półfabrykatów i produkcji w toku.

Sekcja administracyjna. Zadaniem tej sekcji jest prowadzenie prac administracyjnych narzędziowni. Sekcji tej podlega: sekretariat, który prowadzi korespondencję narzędziowni i sprawy związane z dyscypliną pracy oraz referat kontroli czasów wykonania operacji na podstawie składanych kart roboczych.

Pozostałe komórki organizacyjne działu gospodarki narzędziowej nie wymagają bliższego naświetlenia ich zadań, gdyż wynikają one ze schematu zamieszczonego na rys, 17-2.

W zakładach bardzo dużych, dużych i średnich dział gospodarki narzędziowej podlega bezpośrednio głównemu inżynierowi, natomiast w zakładach małych sekcja gospodarki narzędziowej podlega głównemu technologowi zakładu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>