Obieg narzędzi wewnątrz zakładu

Typowy schemat obiegu normalnych narzędzi skrawających w produkcji – na przykładzie noża tokarskiego – przedstawiono na rys. 17-3. W obiegu tym występują dwa cykle: cykl zaopatrzenia i cykl ostrzenia.

Cykl zaopatrzenia. Narzędzia dostarczane z hurtowni narzędzi przyjmowane są przez punkt Kontroli Jakości (KJ), następnie są konserwowane i magazynowane w Centralnym Magazynie Narządzi (CMN), skąd narzędzia są przekazywane do wypożyczalni. Tu na wstępie podlegają przeglądowi w punkcie KJ przyjęcia narzędzi, a następnie są wydawane do produkcji i używane do chwili, gdy punkt KJ wycofania narzędzi zakwalifikuje je jako całkowicie zużyte. Narzędzia zużyte są oddawane do punktu KJ narzędzi zużytych, gdzie są segregowane na narzędzia bądź nadające się do regeneracji, bądź do wykorzystania materiału narzędziowego w na- rzędziowni lub na złom.

Cykl ostrzenia. Narzędzia pobrane z wypożyczalni narzędzi są użytkowane na stanowiskach pracy do chwili stępienia. Narzędzia stępione odbierane są przez punkt KJ w wypożyczalni i przekazywane są do rozdzielni ostrzalni po naostrzeniu punkt KJ ostrzalni przekazuje narzędzia do wypożyczalni dla dalszego ich użytkowania.

Obieg innych pomocy warsztatowych, np. narzędzi pomiarowych lub uchwytów, tym się różni od obiegu narzędzi skrawających, że nie zawiera on cyklu ostrzenia, lecz naprawy i remonty okresowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>