Monthly Archives Wrzesień 2017

Noże z płytkami wieloostrzowymi – dalszy opis

Inny sposób mocowania płytek wieloostrzowych, stosowany w narzędziach firmy Seco-Tools AB i noszący skróconą nazwę Secodex-P, przedstawiono na rys. ll-10a. Płytka skrawająca 1 leży na twardej podkładce 2. Podkładkę dociska do korpusu noża 3 kołnierz trzpienia 4 za pośrednictwem nakrętki 5. Czop ustawczy trzpienia 4 ma płaskie skośne ścięcie. Płytka skrawająca 1 jest osadzona (otworem) na tym czopie i dociskana do niego klinem 6 za pomocą śruby 7 ze stożkowym łbem. Powierzchnia klina przylegająca do płytki skrawającej jest lekko wypukła. W związku z tym siła docisku pochodząca od klina jest przyłożona w przybliżeniu w połowie grubości płytki, natomiast siła reakcji na czopie ze skośnym płaskim ścięciem działa niżej – w pobliżu dolnej krawędzi otworu. Dzięki temu powstaje moment powodujący dociskanie płytki skrawającej do podkładki, głównie na wierzchołku ostrza roboceego. Stożkowe gniazdo w klinie 6 pod stożkowy łeb śruby 7 jest wykonane mimośrodowo względem osi śruby. Dokręcając więc śrubę 7 powoduje się przesuw klina w kierunku strzałki zaznaczonej na rzucie z góry.

więcej