Monthly Archives Styczeń 1970

Planowanie zapotrzebowania narzędzi

Dla zapewnienia ciągłości produkcji musi znajdować się w zakładzie określona ilość narzędzi danego rodzaju i wymiaru. Zapas ten, zwany rezerwą obrotową, jest obliczany na podstawie norm zużycia narzędzi i nie powinien być zbyt duży, gdyż powoduje to niepotrzebne zwiększenie narzędziowego funduszu obrotowego. Istnieje kilka metod planowania zużycia narzędzi skrawających.

więcej