Monthly Archives Sierpień 2015

Polepszanie skrawalności metali

Fosfor wpływa na skrawalność stali podobnie jak węgiel i mangan. Zmniejsza on plastyczność stali, przy równoczesnym zwiększeniu jej twardości. W stalach automatowych od dawna jest stosowany dodatek fosforu i siarki, który wybitnie poprawia ich skrawalność, a ponadto przyczynia się do tworzenia krótkich wiórów segmentowych, co jest konieczne do zapewnienia ciągłości pracy automatów (odprowadzanie wiórów).

więcej

Przekładnie z kołami przesuwnymi

Drugą odmianą przekładni zębatych są przekładnie z kołami przesuwnymi. Najczęściej są to dwójki przesuwne (rys. 19-2b) lub trójki przesuwne (rys. 19-2c). Na jednym wałku są zamocowane w pewnej odległo- ści od siebie dwa lub trzy koła zębate, a na drugim wałku, najczęściej wielowypustowym, jest osadzony przesuwnie zespół (blok) kół przesuwnych.

więcej

Frezy walcowo-czołowe

Frezy walcowo-czołowe (rys. 14-3) mają ostrza na powierzchni obwodowej i na jednej z obu powierzchni czołowych. Służą one do frezowania jednostronnie ograniczonych płaszczyzn lub wąskich płaszczyzn swobodnych, Ostrza na powierzchni obwodowej freza są śrubowe, z kątem pochylenia Xs = 15q, 20° lub 30°.

więcej

Sekcja techniczna

Zadaniem tej sekcji jest opracowywanie planów technologicznych wykonywanych pomocy warsztatowych przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych narzędziowni. Sekcja ta obejmuje pięć referatów.

więcej

Noże z płytkami wieloostrzowymi

Trudności ostrzenia noży z płytkami z węglików spiekanych były bodźcem do zapoczątkowania stosowania noży z płytkami, których w okresie eksploatacji nie poddaje się ostrzeniu, bowiem koszt ich jest mniejszy od kosztu ostrzenia. Płytki te, nazywane płytkami wieloostrzowymi (lub „jednorazowego użycia”) są najczęściej trójkątne lub kwadratowe, o stosunkowo niewielkiej grubości, zamocowywane mechanicznie w korpusie narzędzia. Po stępieniu się jednej krawędzi płytkę przedstawia się w gnieździe do położenia roboczego następną krawędzią.

więcej

Głowice do wytaczania

Przy dokładnym wytaczaniu otworów o większych średnicach na wiertarkach współrzędnościowych i wiertarko-frezarkach są stosowane specjalne głowice z możliwością zmiany średnicy wTytaczania. Szczególnie przydatne w przemyśle okazały się głowice uniwersalne do wykonywania różnych zabiegów związanych z obróbką otworów (rys. ll-29a).

więcej