Podział frezów modułowych ślimakowych

Polska norma PN-64/M-57570, zgodna z zaleceniami ISO, przewiduje następujące klasy dokładności frezów modułowych ślimakowych.

– Klasa AAA – frezy ślimakowe z zarysem szlifowanym najwyższej dokładności, przeznaczone do obróbki kół zębatych klas 5-1-6.

– Klasa AA – frezy z zarysem szlifowanym wysokiej dokładności, do obróbki kół zębatych w klasach 6-1-7.

– Klasa A – frezy z zarysem szlifowanym podwyższonej dokładności, do obróbki kół w klasach 7-4-8.

– Klasa B – frezy z zarysem szlifowanym zwykłej dokładności do obróbki kół w klasach 84-9 lub jako półwykańczaki (Bp) do obróbki kół zębatych pod dalszą obróbkę szlifowaniem lub wiórkowaniem.

– Klasa C – frezy z zarysem nie szlifowanym podwyższonej dokładności, do obróbki kół zębatych w klasie 10.

– Klasa D – frezy z zarysem nie szlifowanym zwykłej dokładności.

A zatem podział funkcyjny frezów ślimakowych przedstawia się następująco: frezy wykańczaki – klasy AAA, AA, A, B, C, frezy półwykańczaki – klasa B (w oznaczeniu wyróżnik B„), frezy zdzieraki – klasa D.

Dalsze odmiany frezów modułowych ślimakowych odnoszą się do kształtu zarysu ostrza freza i odpowiadającego mu kształtu zarysu obrobionego zęba w kole zębatym. Rozróżnia się przede wszystkim: zarys nor ia Obróbka skrawaniem malny (podstawowy) – kształtujący normalny ząb koła obrabianego (rys. 16-6a) oraz zarys z załamaną krawędzią u podstawy – kształtujący ząb koła z jednoczesnym zaokrągleniem krawędzi wierzchołka (rys. 16-6b).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>