Dobór warunków skrawania i geometrii ostrza

Do obróbki tworzyw sztucznych przez skrawanie, przy której nie są stawiane wysokie wymagania dokładnościowe (jak np. przecinanie płyt, frezowanie płaszczyzn itp.) są na ogół stosowane obrabiarki do drewna do prac dokładniejszych – wysokoobrotowe obrabiarki do metali.

Ogólnie biorąc warunki skrawania tworzyw sztucznych bez wypełniaczy są podobne jak przy skrawaniu stopów lekkich, tzn. bardzo duże prędkości skrawania – np. przy toczeniu nożami z płytkami z węglików spiekanych 8004-1200 m/min. W skrawaniu tworzyw sztucznych z wypełniaczami dopuszczalne prędkości są kilkakrotnie mniejsze, rzędu 504-200 m/min. Stosowane prędkości skrawania zależą ponadto od sposobu obróbki. Przy wierceniu prędkości te są w przybliżeniu o połowę mniejsze, natomiast przy frezowaniu – dwukrotnie większe od podanych powyżej. Przy stosowaniu narzędzi ze stali szybkotnącej prędkości skrawania są odpowiednio mniejsze – ze względu na mniejszą trwałość ostrza.

Posuw przy toczeniu i wierceniu jest przyjmowany w granicach 0,14- -=-0,5 mm/obr, natomiast przy frezowaniu posuw na jedno ostrze freza nie powinien być mniejszy od 0,1 mm. Geometria ostrza noży tokarskich do toczenia tworzyw sztucznych nie różni się zasadniczo od geometrii noży do toczenia metali. Zalecanymi parametrami geometrycznymi są: kąt przyłożenia a0 = 64-10°, kąt natarcia dla tworzyw bez wypełniaczy y0 = 154-35°, a z wypełniaczami y0 = 1044-15° {przy kruchych tworzywach zalecany jest kąt y0 = 0°), kąt przystawienia itr = 45°{90°), kąt pochylenia krawędzi ostrza Xs – – 2°.

Na rys. 10-1 pokazano dwie odmiany wierteł krętych. Wiertła odmiany a służą do wiercenia otworów w polimetakrylanach, a wiertła odmiany b do wiercenia otworów w fenolowych laminatach tkaninowych, drzewnych i papierowych. Dla ułatwienia odprowadzania wióra rowki wuórowe w wiertłach powinny być polerowane.

Przykład freza tarczowego do frezowania wąskich rowków lub do przecinania tworzyw sztucznych pokazano na rys. 10-2. W korpusie freza 1 wlutowane są wkładki 2 z płytkami z węglików spiekanych 3. Szerokość B rowków frezowanych tego typu frezami wynosi 58 mm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>