Charakterystyka i odmiany rozwiercania otworów

Rozwiercaniem jest nazywana obróbka wykańczająca otworów (rys. (3-6), mająca na celu usunięcie błędów geometrycznych otworów wierconych, jak np. stożkowość, owalność, skrzywienia osi otworu itp. oraz uzyskanie dużej dokładności wymiaru średnicy otworu i małej chropowatości powierzchni. Na drodze rozwiercania są wykańczane zarówno otwory walcowe, jak i stożkowe.

Ze względu na dokładność obróbki rozróżnia się rozwiercanie wstępne (zgrubne), dokonywane rozwiertakami zdzierakami, oraz rozwiercanie wykańczające, dokonywane rozwiertakami wykańczakami.

Wytyczne doboru średnic wierteł, roz- wiertaków zdzieraków i rozwiertaków wy- kańczaków, w zależności od średnicy otworu i klasy dokładności wykonania, -podane są w normie PN-74/M-57025.

Otwory stożkowe o małych średnicach i małych zbieżnościach, jak np. otwory pod kołki stożkowe, są rozwierca- ne pojedynczymi rozwiertakami, natomiast otwory o większych średnicach i większych zbieżnościach (gniazda stożkowe Morse!a i metryczne) – kom- l pletera rozwiertaków składającym się z rozwiertaka wstępnego, zdzieraka i wykańczaka.

Ze względu na sposób pracy rozróżnia się rozwiercanie ręczne i maszynowe. Rozwiertaki do pracy ręcznej i maszynowej różnią się między sobą konstrukcją chwytu oraz części roboczej narzędzia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>