Frezy i głowice frezowe z płytkami wieloostrzowymi

Frezy i głowice frezowe stanowią najliczniejszą – po nożach tokarskich – grupę narzędzi skrawających, w których zastosowano płytki wieloostrzowe z węglików spiekanych. Na rys. 14-10a przedstawiono frez trzpieniowy dwuostrzowy, a na rys. 14-10fa – frez walcowo-czołowy trzyostrzo- wy firmy Seco-Tools AB. Zamocowanie płytek skrawających wieloostrzowych w tych frezach odbywa się za pomocą śruby dociskowej, tzn. sposobem Secodex-S. Frezy trzpieniowe tego typu są produkowane o średnicach: 20, 25 i 32 mm, natomiast frezy walcowo-czołowe – o średnicach: 40, 50, 63, 80 i 100 mm.

Przykłady głowic frezowych z płytkami wieloostrzowymi przedstawia rys. 14-11. W głowicy wg rys. a płytki skrawające 1 leżą na nieruchomych podkładkach 2 i są dociskane klinami tulejowymi 3 za pomocą śrub 4. Płytki skrawające, jak widać z fotografii, mają znaczną grubość, ponieważ po zużyciu ostrzy na jednej powierzchni czołowej zostają odwrócone w gnieździe i pracują ostrzami drugiej powierzchni czołowej.

W rozwiązaniu przedstawionym na rys. 14-1 lb płytki skrawające 1 są cienkie, ponieważ są przeznaczone do pracy ostrzami jednej powierzchni czołowej. Płytki te leżą w gnieździe wkładki 2, która może być przesuwana względem korpusu głowicy. Klin 3 służy do mocowania wkładki w korpusie głowicy, a klin 4 – do mocowania płytki skrawającej we wkładce. Głowice takie są wykonywane o średnicach od 80 do 500 mn.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>