Frezy tarczowe

Istnieje wiele odmian frezów tarczowych. Na rys. 14-6 przedstawiono konstrukcję tylko częściej stosowanych odmian frezów tarczowych. Frezy tarczowe trzystronne (rys. 14-6a) mają ostrza proste na powierzchni obwodowej oraz obu powierzchniach czołowych. Szerokość freza b jest dobierana w zależności od szerokości frezowanego rowka. Frezy te są wykonywane o średnicach 50-1-125 mm i szerokościach 4-1-28 mm, a stosowane do frezowania stosunkowo płytkich rowków przy małych posuwach na ostrze freza. . .

Frezy tarczowe trzystronne naprzemianskośne (rys. 14-6b) mają ostrza skośne na obwodzie i obu powierzchniach czołowych z tym, że co drugie ostrze czołowe jest ścięte. Ścięcie ostrza czołowego jest wykonane z tej strony, na której wartość kąta natarcia, równa kątowi pochylenia ostrza obwodowego, byłaby ujemna. Frezy te są wykonywane o tych samych średnicach i szerokościach co frezy trzy stronne o ostrzach prostych, a są stosowane do frezowania głębokich rowków z dużymi posuwami na jedno ostrze.

Frezy tarczowe trzystronne naprzemianskośne ze wstawianymi ostrzami (rys. 14-6c) są stosowane w tych samych przypadkach co poprzednie, a ich zaletą jest możliwość zachowania po ostrzeniu stałego wymiaru b przez odpowiednie przestawienie ostrzy w gniazdach. Frezy te są wykonywane o średnicach 100-250 mm i szerokościach 12-MO mm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>