Sekcja nadzoru technicznego

Zadaniem sekcji nadzoru technicznego jest kontrola nad eksploatacją narzędzi, opracowywanie norm zużycia i zapasów narzędzi praż wprowadzanie postępowych metod produkcji, ostrzenia i regeneracji narzędzi. Sekcja ta obejmuje dwa inspektoraty, dwa referaty i wypożyczalnie wydziałowe.

– 1. Inspektorat eksploatacji pomocy warsztatowych. Zadaniem tego inspektoratu jest kontrola poprawnego użytkowania pomocy warsztatowych bezpośrednio na stanowiskach pracy w zakresie zgodności stosowanych warunków ich eksploatacji z instrukcją technologiczną, ocena nowych konstrukcji narzędzi i uchwytów obróbkowych itp. W przypadkach uszkodzeń pomocy warsztatowych inspektorat eksploatacji jest instancją stwierdzającą przyczynę uszkodzenia lub zniszczenia narzędzia oraz orzekającą w sprawie zastosowania sankcji karnych.

– 2. Inspektorat eksploatacji narzędzi i materiałów ściernych. Zadania tego inspektoratu są analogiczne jak poprzedniego, lecz ograniczone do zakresu narzędzi ściernych. Inspektorat ten sprawuje ponadto nadzór techniczny nad prawidłowością technologii operacji szlifierskich.

– 3. Referat norm zużycia i zapasów. Zadaniem tego referatu jest opracowywanie norm zużycia narzędzi w odniesieniu do jednostki wyrobu lub stanowiska roboczego, jak również opracowywanie norm zapasów w centralnym magazynie narzędzi i w wypożyczalni.

– 4. Referat postępu technicznego. Zadaniem tego referatu jest ciągłe podnoszenie poziomu technicznego produkcji, ostrzenia i regeneracji pomocy warsztatowych oraz organizacji gospodarki narzędziowej. Inicjuje on wprowadzanie postępowych metod technologicznych, nowych materiałów narzędziowych i nowych konstrukcji pomocy warsztatowych przy współpracy z działem głównego technologa.

Narzędziownia. Zadaniem narzędziowni jest wykonywanie dla potrzeb całego zakładu takich narzędzi skrawających i innych pomocy warsztatowych, które nie są produkowane przez przemysł narzędziowy. Większe narzędziownie wykonują często – w ramach kooperacji – pomoce warsztatowe dla potrzeb innych zakładów bywa nawet, że produkcja ich stanowi uzupełnienie ogólnokrajowego przemysłu narzędziowego. Duże narzędziownie są podporządkowane kierownikowi działu gospodarki narzędziowej a małe – głównemu technologowi zakładu.

Kierownik narzędziowni kieruje bezpośrednio pracą sekcji technicznej, sekcji planowania warsztatowego z rozdzielnią, sekcji administracyjnej, oddziałów produkcyjnych narzędziowni, centralnej ostrzalni, komórek obsługi produkcji (mechanika wydziałowego, wypożyczalni) oraz kontroli międzyoperacyjnej. .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>