Sekcja nadzoru zaopatrzenia

Zadaniem tej sekcji jest kontrola zakupu narzędzi z zewnątrz, kooperacji i planowania zapotrzebowania materiałów dla narzędziowni. Sekcja ta obejmuje trzy referaty i centralny magazyn narzędzi.

– 1. Referat zapotrzebowania. Zadaniem tego referatu jest przesyłanie do działu zaopatrzenia zakładu wniosków zapotrzebowania na zakup pomocy warsztatowych, prowadzenie kartoteki wydanych zamówień i kontrolowanie ich realizacji.

– 2. Referat kooperacji. Zadaniem tego referatu jest opracowywanie zamówień takich pomocy warsztatowych, które wykonywane są przez inne zakłady. Opracowywanie zamówień wysyłanych przez dział zaopatrzenia zakładu polega na ustaleniu z wykonawcą terminów dostawy, dostarczaniu rysunków i ewentualnie powierzonych materiałów itp.

– 3. Referat planowania materiałowego. Zadaniem tego referatu jest sporządzanie rocznych planów zaopatrzenia materiałowego narzędziowni, które zostają włączone do ogólnozakładowego planu zaopatrzenia, kontrola realizacji zaopatrzenia narzędziowni, nadzór nad stanem materiałów w magazynie oraz zamawianie materiałów specjalnych.

– 4. Centralny magazyn narzędzi. Zadaniem centralnego magazynu narzędzi jest przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie wszystkich pomocy warsztatowych, zarówno sprowadzonych z zewnątrz, jak również wykonanych przez własną (zakładową) narzędziowoię. W skład centralnego magazynu narzędzi wchodzi również magazyn narzędzi zużytych z podziałem na dwa składy pomocy warsztatowych do regeneracji oraz złomu materiałów narzędziowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>