Organizacja ostrzenia narzędzi

W zależności od udziału pracownika produkcyjnego w ostrzeniu narzędzi skrawających można wyodrębnić trzy systemy:

a. Pełny udział pracowników produkcyjnych. Wszystkie narzędzia są ostrzone przez pracowników użytkujących te narzędzia. System ten ma miejsce tylko w bardzo małych warsztatach.

b. Częściowy udział pracowników produkcyjnych. Narzędzia proste w ostrzeniu (np. noże tokarskie ogólnego przeznaczenia, wiertła kręte o małych średnicach itp.) są ostrzone przez pracowników produkcyjnych, a narzędzia bardziej skomplikowane (np. frezy, przeciągacze i inne), wy- raagające zarówno dobrej znajomości zasad ich ostrzenia, jak i odpowiednio dłuższego czasu, są ostrzone w wydzielonych ostrzalniach. Ten system ma miejsce w większych warsztatach oraz w małych zakładach przemysłowych,

c. Bez udziału pracowników produkcyjnych. Wszystkie typy narzędzi są ostrzone przez specjalistów. Ten system ostrzenia ma miejsce w średnich i dużych zakładach przemysłowych, w których istnieją przy dużych,' wydziałach produkcyjnych ostrzalnie wydziałowe oraz ostrzalnia centralna. W ostrzalniach wydziałowych są ostrzone narzędzia stosowane masowo na danym wydziale oraz narzędzia ciężkie – uciążliwe do przenoszenia, a w ostrzalni centralnej są ostrzone głównie narzędzia stosowane w ograniczonej liczbie na danym wydziale lub wymagające specjalnej technologii ostrzenia.

Pod pojęciem „centralne ostrzenie narzędzi” nie. należy rozumieć systemu, przy którym w zakładzie przemysłowym istnieje tylko jedna ostrzalnia, bowiem obok tej ostrzalni istnieją również ostrzalnie wydziałowe, Wzrost skali produkcyjnej i poziomu technicznego produkcji zakładów' przemysłowych wymaga obecnie centralnego ostrzenia narzędzi. Centralny system ostrzenia daje następujące korzyści:

– narzędzia są ostrzone przez specjalistów, co zapewnia wysoką jakość tych narzędzi po naostrzeniu

– przy ostrzeniu centralnym istnieje możliwość ostrzenia w seriach narzędzi tego samego typu, co skraca jednostkowy czas ostrzenia po ostrzeniu narzędzia są sprawdzane przez kontrolę jakości ostrzalni

– jest możliwość stosowania dodatkowych zabiegów polepszających jakość ostrza (np. docieranie ostrza)

– ostrzenie narzędzi w odizolowanych pomieszczeniach ostrzalni wydziałowych i centralnej chroni obrabiarki produkcyjne przed pyłem szlifierskim, zapewniając im większą żyw7otność.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>