Klasyfikacja frezów

Najbardziej ogólnym podziałem frezów jest podział ze względu na ich przeznaczenie. Rozróżnia się więc frezy do obróbki płaszczyzn, rowków, gwintów, uzębień itp. Frezy te są w (Większości objęte normami państwowymi i nazywane frezami normalnymi. Oprócz nich stosowane są w przemyśle frezy specjalne, służące przeważnie do obróbki kształtowych powierzchni określonych prżedmiótów obrabianych.

Pod względem konstrukcji frezy dzielą się na: walcowe, walcowo-czo- łowe, tarczowe, kątowe, krążkowe i ślimakowe. W oddzielną grupę są wydzielone głowice frezowe. Ze względu na sposób zamocowania frezy dzielą się na 'nasadzane i trzpieniowe.

Z punktu widzenia rodzaju ostrza frezy dzielą się na ścinowe i zataczane. Podział ten jest istotny, bo związany z technologią wyrobu i ostrzenia freza. Dalszy podział frezów może dotyczyć ich budowy (jednolite, zgrzewane, składane), kierunku pracy {prawotnące, lewotnące), kierunku zwoj- ności (prawozwojne, lewazwojne) itp.

Frezy są wykonywane ze stali szybkotnących lub z płytkami z wąglików spiekanych. Stale narzędziowe wręglowe oraz niskostopowe nie są stosowane do wyrobu frezów, gdyż nie zapewniają ostrzom frezów dostatecznej trwałości. '

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>