Stale narzędziowe stopowe

Głównymi składnikami stali narzędziowych stopowych są chrom, mangan, wolfram, molibden, wanad i krzem.

Chrom (Cr) zwiększa odporność stali na ścieranie i zmniejsza skłon- ność do odpuszczania, wywołuje drobnoziarnistość struktury i gwałtownie podwyższa hartowność, zwiększa twardość i wytrzymałość.

Mangan (Mn) przeciwdziała kruchości stali na gorąco, zwiększa odporność na ścieranie, zwiększa hartowność, zmniejsza krytyczną szybkość hartowania, znacznie zwiększa twardość i wytrzymałość.

Wolfram (W) gwałtownie zwiększa wytrzymałość w podwyższonych temperaturach (odporność na odpuszczanie), zwiększa skłonność do drobnoziarnistości, zmniejsza krytyczną szybkość hartowania, zwiększa twardość.

Molibden (Mo) zwiększa wytrzymałość w podwyższonych temperaturach (zmniejsza skłonność do odpuszczania), w stalach szybkotnących wywołuje wrażliwość na odwęglenie, podwyższa hartowność, zmniejsza krytyczną szybkość hartowania.

Wanad (V) w stalach szybkotnących zwiększa odporność na odpuszczanie, zwiększa skłonność do drobnoziarnistości, zmniejsza krytyczną szybkość hartowania, zwiększa twardość. Krzem (Si) gwałtownie podwyższa hartowność, zmniejsza krytyczną szybkość hartowania.

Ze względu na łączną zawartość dodatków stopowych stale narzędziowe stopowe dzielą się na trzy grupy: stale nisko-, średnio- i wysokostopowe, natomiast z punktu widzenia warunków pracy narzędzia stale te podzielone zostały na stale: do pracy na zimno, do pracy na gorąco oraz stale szybkotnące.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>