Referat dokumentacji warsztatowej

W strukturze organizacyjnej działu lub sekcji gospodarki narzędziowej są przewidziane dwa piony: pierwszy – funkcjonalny, zajmujący się sprawami planowania, zaopatrzenia oraz nadzoru technicznego i należący do‘ zarządu przedsiębiorstwa, drugi – wydział narzędziowy, którego głównym zadaniem jest wyrób narzędzi i innych pomocy warsztatowych (uchwytów, sprawdzianów itp,).

Sekcja planowania. Zadaniem tej sekcji jest opracowywanie ogólnozakładowego planu zapotrzebowania narzędzi oraz podział tego planu na: zaopatrzenie, produkcję własną i kooperację opracowywanie planów operatywnych dla narzędziowni, prowadzenie ewidencji pomocy warsztatowych w zakładzie oraz prowadzenie statystyki i sprawozdawczości. W sekcji planowania prowadzone są trzy referaty.

– 1. Referat planowania długofalowego. Zadaniem tego referatu jest sporządzanie długofalowych i rocznych planów zapotrzebowania pomocy warsztatowych na podstawie norm zużycia narzędzi, harmonogramów uruchamiania nowych produkcji, wykazów pomocy warsztatowych zgłaszanych przez wydziały produkcyjne oraz na podstawie normatywów zapasów.

– 2. Referat planowania operatywnego. Zadaniem tego referatu jest wystawianie zleceń dla narzędziowni i zapotrzebowań na zakup pomocy warsztatowych. Sposób wystawiania zapotrzebowania na zakup narzędzi zależy od rodzaju produkcji i typu narzędzia: w produkcji jednostkowej i małoseryjnej zapotrzebowania wystawia się na podstawie zamówień wydziałów produkcyjnych, natomiast w produkcji wielkoseryjnej i masowej – na podstawie spadku ich stanu ilościowego w centralnej kartotece narzędzi poniżej minimalnego zapasu.

– 3. Referat statystyki i sprawozdawczości. Zadaniem tego referatu jest prowadzenie sprawozdawczości w zakresie całej gospodarki narzędziowej, jak również zbieranie danych niezbędnych dla referatu planowania. W referacie tym jest prowadzona ekonomiczna analiza wskaźników kosztów zużycia i produkcji narzędzi, opłacalności stosowania specjalnych pomocy warsztatowych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>