Category Bez kategorii

Materiały narzędziowe

Materiałami narzędziowymi nazywane są ogólnie te materiały, z których są wykonywane różne narzędzia, m.in. narzędzia skrawające. Narzędzia skrawające o małych wymiarach gabarytowych mają ostrza lub części robocze wykonane najczęściej z tego samego materiału (metalu) narzędziowego co ich korpus lub część chwytowa (narzędzia monometaliczne). Narzędzia o większych wymiarach mają najczęściej tylko ostrza wykonane z materiału narzędziowego, a korpus lub część chwytową z innego materiału konstrukcyjnego (narzędzia bimetaliczne).

więcej

Wyznaczanie zarysu ostrza freza obwiedniowego

Przy projektowaniu freza zarys narzędzia wyznacza się jako obwiednię kolejnych położeń zarysu obrabianego, natomiast podczas obróbki zarys przedmiotu powstaje jako obwiednia kolejnych położeń zarysu narzędzia. Narzędzia obwiedniowe są stosowane do obróbki przedmiotów foremnych, tzn. takich, w których pewien zarys składowy jest powtórzony wielokrotnie na obwodzie przedmiotu. Przykład freza obwiedniowego przedstawia rys. 14-22. ,

więcej

Skrawanie spieków metalowych

Wyrobami ze spiekanych proszków7 metali, zwanych spiekami metalowymi, są w przemyśle motoryzacyjnym: łożyska ślizgowe, krzywki popychaczy, gniazda zaworów, koła zębate pomp olejowych itp. W wyrobach tych na drodze skrawania obrabiane są otwory poprzeczne, rowki smarne i wpustowe, gwinty oraz te powierzchnie, dla których wymagana jest większa gładkość niż możliwa do uzyskania przez prasowanie. Podstawowymi sposobami obróbki skrawaniem tych wyrobów są: toczenie, wiercenie i roz- wiercanie oraz – rzadziej stosowane – frezowanie i szlifowanie.

więcej

Planowanie zapotrzebowania narzędzi

Dla zapewnienia ciągłości produkcji musi znajdować się w zakładzie określona ilość narzędzi danego rodzaju i wymiaru. Zapas ten, zwany rezerwą obrotową, jest obliczany na podstawie norm zużycia narzędzi i nie powinien być zbyt duży, gdyż powoduje to niepotrzebne zwiększenie narzędziowego funduszu obrotowego. Istnieje kilka metod planowania zużycia narzędzi skrawających.

więcej