Źródła ciepła i odprowadzanie ciepła

Ciepło powstające w procesie skrawania jest odprowadzane: przez wiór (Qu,), przez materiał przedmiotu obrabianego {Qp), przez narzędzie (Qra), przez płyn obróbkowy – chłodzący (Qc), przez otaczające powietrze (QPow) oraz drogą promieniowania (Qpr).

Największą ilość ciepła odprowadza z obszaru skrawania wiór. Przyjmuje się, że ilość ciepła odprowadzanego razem z wiórem -wynosi około 75%, przy czym ilość ta rośnie wraz ze wzrostem prędkości skrawania. Ilość ciepła odprowadzanego przez przedmiot obrabiany wynosi około 15%, natomiast przez narzędzie – około 8%. Reszta ciepła, czyli okóło 2%, odprowadzana jest pozostałymi drogami. Ilość ciepła odprowadzanego przez płyn obróbkowy zależy od rodzaju płynu i warunków chłodzenia. Płyny o większym cieple właściwym i działaniu głównie chłodzącym odbierają więcej ciepła niż płyny o działaniu głównie smarującym. W większości przypadków płyny odbierają ciepło od już utworzonego wióra, przedmiotu i narzędzia. Rys. 3-22b przedstawia w sposób obrazowy drogi odprowadzania ciepła wydzielonego w obszarze skrawania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>