Płyny obróbkowe

Stopniowe wprowadzanie w nowoczesnej technologii obróbki skrawaniem gazów i mieszaniny cieczy i gazów jako ośrodków chlodząco-smarujących spowodowało, że dotychczas stosowane określenie „ciecz chłodząco-sma- rująca” jest zastępowane określeniem „płyn obróbkowy”.

Głównymi funkcjami spełnianymi przez płyny obróbkowe są: chłodzenie i smarowanie ostrza, zmywanie powierzchni obrobionej oraz – w niektórych przypadkach – tzw. rozluźnianie powierzchniowe. Poza tym płyn obróbkowy nie powinien powodować korodowania obrabiarki, musi być również nieszkodliwy dla człowieka oraz ekonomiczny. –

Rozluźniające działanie płynów obróbkowych dotyczy cieczy powierz- chniowo-aktywnych, tzn. cieczy z dodatkami zmniejszającymi napięcie powierzchniowe. Dpdatkami tymi mogą być np. kwasy organiczne. Cząsteczki takiej cieczy bardzo aktywnie wnikają w mikroszczeliny oddzielanej przez ostrze warstwy metalu. Wskutek rozklinowującego działania cieczy powierzchniowa warstwa obrabianego materiału zostaje „rozluźniona”, przez co ułatwiony jest proces tworzenia wióra.

Płyny obróbkowe można podzielić na następujące grupy: gazy, mieszaniny cieczy i gazów {rozpylone ciecze w strumieniu gazu), ciecze z zawiesiną ciał stałych oraz pasty (mieszaniny ciał stałych). Spośród tych grup płynów obróbkowych największe zastosowanie mają ciecze.

W normalnych warunkach gazy odznaczają się stosunkowo małym ciępłem właściwym i małą przewodnością cieplną. W stanie natomiast silnego rozprężenia pobierają intensywnie ciepło z otoczenia. Zastosowanie gazów jako płynów obróbkowych jest ograniczone.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>