Zasady określania optymalnych parametrów skrawania

Podstawowym dążeniem przy określaniu parametrów skrawania jest osiągnięcie jak najlepszych wskaźników produkcyjnych, tzn. najmniejszego kosztu jednostkowego wyrobu przy możliwie dużej wydajności produkcji i wymaganej jakości wyrobu. Równocześnie muszą być uwzględnione wymagania techniczne odnoszące się do obrabianej części i zastrzeżone przez konstruktora na rysunku wykonawczym tej części oraz ograniczenia możliwości obróbkowych ze strony obrabiarki, na której ma być przeprowadzona obróbka.

Wymagania techniczne dotyczą przede wszystkim dokładności kształtowo-wy miarowej oraz chropowatości powierzchni części obrabianej. Ograniczenia możliwości obróbkowych dotyczą natomiast mocy silnika napędowego obrabiarki, zakresu i stopniowania posuwów i prędkości obrotowych wrzeciona oraz ewentualnie sztywności i wytrzymałości niektórych jej elementów. Ponadto ograniczenia dotyczą wytrzymałości narzędzia i sztywności obrabianej części.

Dominującym kryterium doboru parametrów skrawania przy toczeniu zgrubnym i średnio dokładnym jest możliwie pełne wykorzystanie mocy obrabiarki, natomiast przy toczeniu dokładnym i bardzo dokładnym – uzyskanie wymaganej dokładności wymiaru obróbkowego oraz odpowiedniej chropowatości powierzchni obrobionej. Niezależnie jednak od rodzaju toczenia najpierw określa się głębokość skrawania, potem posuw, a następnie prędkość skrawania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>