Zalety płytek ceramicznych

Do zalet spiekanych tlenków aluminium należy duża ich twardość oraz zdolność zachowania tej twardości w wysokich temperaturach (rys. 1-4). a – stal narrędziowo węglowa, b – stal »zybkotnqea, c – stopy twarde (sldlllty), d – węgliki spiekane, e – tlenki spiekane AI2O3. ł – tlenki spiekane AliOs+TiC

Mając na uwadze, że praca skrawania ostrza narzędzia powoduje nagrzewanie się zarówno przedmiotu obrabianego, jak i ostrza oraz że ze wzrostem prędkości skrawania rośnie praca wykonywana przez ostrze w jednostce czasu, a także ilość wywiązywanego ciepła, prędkości skrawania tym ostrzem 'dostosowuje się do odporności materiału ostrza na wysokie temperatury. Porównanie dopuszczalnych prędkości skrawania przy toczeniu stali o wytrzymałości Rm = 750 MPa nożami o różnych materiałach ostrza i przy różnych temperaturach przedstawia rys. 1-5. Obecnie przy toczeniu wykańczającym prędkości skrawania nożami z płytkami ceramicznymi osiągają 1000 m/min, a nawet większe wartości. Inną zaletą płytek ceramicznych jest ich duża odporność na zużycie ścierne (ścieranie), co wynika z:

– dużej trwałości chemicznej tego materiału,

– odporności na utlenianie,

– małego współczynnika tarcia między ostrzem i materiałem skrawanym,

– małej skłonności do tworzenia się narostów na ostrzu.

Opisane zalety spiekanych tlenków aluminium powodują, że ten materiał narzędziowy jest obecnie coraz szerzej stosowany w produkcji, głównie przy wykończającym toczeniu i frezowaniu czołowym głowicami frezowymi. W rozwoju technologii obróbki skrawaniem rozpoczyna się więc nowy etap, któremu.towarzyszy zapotrzebowanie przemysłu na obrabiarki o bardzo dużych prędkościach obrotowych wrzeciona.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>