Wiórkowniki

Wiórkownikami są nazywane narzędzia służące do wykańczającej obróbki kół zębatych w stanie miękkim o modułach 1-4-8 mm. Rozróżnia się wiórkowniki zębatkowe (metoda Michigan Tool) oraz krążkowe (metoda Red Ring).

Wiórkownik 1 (rys. 16-19a) ma na swoich zębach promieniowo nacięte rowki z ostrymi krawędziami. Krawędzie te usuwają z powierzchni zęba koła obrabianego 2 cienkie warstewki materiału, ponieważ podczas obróbki występuje wzdłużny poślizg współpracujących zębów koła obrabianego i narzędzia (rys. 16-19b). Narzędzie do wiórkowania koła zębatego walcowego z zębami prostymi ma zęby śrubowe. Osie obrotu koła i narzędzia tworzą ze sobą kąt

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>