Narzędzia do wzdłużnego walcowania gwintów

Wzdłużne walcowanie gwintów odbywa się z użyciem głowic pokazanych na rys. 15-20. W przestrzeni między tarczami 1 i 2, ograniczonej tulejkami dystansowymi 3, znajdują się trzy rolki 4 do wygniatania gwintu Rolki 4, z pierścieniowo rozmieszczonym zarysem gwintu (co odróżniai je od rolek do promieniowego walcowania), są luźno osadzone na trzpieniach 5, ułożyskowanych w obu tarczach 1 i 2. Środkowa część każdego trzpienia w miejscu osadzenia rolki jest wykonana mimośrodowo w stosunku do czopów. Przez obrót trzpieni uzyskuje się rozsuwanie rolek po skończonym procesie wygniatania gwintu. Do obracania trzpieni, służą koła zębate, znajdujące się wewnątrz korpusu głowicy 6 i osadzone na czopach tych trzpieni, wystających poza tarczę 2. Wszystkie te trzy koła zębate są zazębione z jednym centralnym kołem zębatym, zamocowanym nieruchomo na przedłużonej do środka głowicy jej części chwytowej.

Samoczynne rozsuwanie się rolek po skończonym gwintowaniu odbywa się tu tak samo jak w przypadku głowic gwinciarskich z nożami promieniowymi. Na kilka milimetrów przed dojściem głowicy do końca gwintu chwyt głowicy 7 zatrzymuje się, a jej korpus ciągniony przez rolki przesuwa się dalej w lewo. Z chwilą gdy zabieraki czołowe korpusu 8 wysuną się z gniazd kołnierza chwytu 9, sprężyna powoduje obrót korpusu głowi-1 cy 6 względem centralnego koła zębatego, czego następstwem jest obrót trzpieni 5 i rozsunięcie rolek 4. Zamykanie głowicy odbywa się przez cofnięcie obróconego korpusu głowicy za pomocą rękojeści 10.

Regulacji rozstawienia rolek w zależności od śrjjLy obrabianego gwintu dokonuje się przez obrócenie tarcz 1 i 2 względem' korpusu przy zluzowanych nakrętkach 11. Głowice te są narzędzinnydfS.-ymwer- salnymi niż rolki i szczęki płaskie do promieniowego walcowania gwintów.

Oprócz normalnych głowic opisanych powyżej produkowane są również małe nieotwieralne głowiczki (rys. 15-206), które można mocować w oprawkach (pokrętłach) do narzynek i pracować nimi ręcznie tak jak narzynkami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>