Stale narzędziowe stopowe – dalszy opis

Stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno (PN-77/H-85023) są przeznaczone na narzędzia do obróbki metali w temperaturze otoczenia przez skrawanie, jak również drogą obróbki plastycznej. Części robocze narzędzi wykonanych z tych stali mogą tylko lekko nagrzewać się podczas pracy. Stale te stosowane są również do wyrobu sprawdzianów i narzędzi pomiarowych.

Stale narzędziowe stopowe do pracy na zimno odznaczają się pewnymi zaletami w porównaniu ze stalami węglowymi, np. większą odpornością na ścieranie, małymi odkształceniami podczas hartowania oraz możliwością hartowania większości ich gatunków w oleju. Znak tych stali obejmuje literę N oraz litery określające pierwiastki stopowe: W – wolfram, V – wanad, C – chrom, M – mangan, S – krzem, L – molibden, Z – grupę pierwiastków (krzem – chrom – wolfram), P – grupę pierwiastków (chrom – nikiel – wanad). Liczby występujące w oznaczeniu tych stali odróżniają poszczególne ich gatunki zawierające te same pierwiastki stopowe.

Stale narzędziowe stopowe do pracy na gorąco objęte są normą PN-77/H-85021. Stale te są przeznaczone na narzędzia, które kształtują materiał uprzednio nagrzany do wysokiej temperatury – do stanu zwiększonej .plastyczności (np. matryce kuzienne), lub do stanu ciekłego (np. formy metalowe do odlewów – kokile itp.). Znak tych stali rozpoczyna się literą W pozostałe litery i liczby – podobnie jak w stalach do pracy na zimno. Stale narzędziowe do pracy na gorąco nie są stosowane do wyrobu narzędzi skrawających.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>