Ostrzenie i mocowanie noży kształtowych

We‘wszystkich odmianach noży kształtowych kształtową powierzchnią jest powierzchnia przyłożenia. Powierzchnia natarcia jest powierzchnią płaską i tylko tę powierzchnię szlifuje się podczas ostrzenia noża. Wielkości zapasów na ostrzenie noży kształtowych pokazano (zakreskowane pola) na rys. 11-16, a przykład ich ostrzenia – na rys. 11-17.

Przykład zamocowania noża promieniowego słupkowego na obrabiarce przedstawia rys. 11-18, Nóż jest uchwycony za pryzmatyczny grzbiet w rozciętej oprawce 1, mocowanej w imaku nożowymi śrubami 2. Do zaciśnięcia oprawki służy śruba 3 z nakrętką 4. Dokładnego ustawienia wierzchołka noża na poziomie osi przedmiotu obrabianego dokonuje się za pomocą śruby 5 wkręconej w dolną część korpusu noża i unieruchomionej przeciwnakrętkami 6. Śruba ta opiera się o górną powierzchnię suportu obrabiarki i dzięki temu może przejmować obwodową siłę skrawania. W przypadku lżejszych i mniej dokładnych prac śruby podpierającej 5 nie stosuje się.

Na rysunku 11-5, jak i na dalszych, oraz w treści dotyczącej noży kształtowych kąty natarcia (y) i przyłożenia (a) zaznaczono bez żadnych indeksów – dla poprawienia czytelności rysunków.

Mocowanie noży krążkowych odbywa się kilkoma sposobami, zależnie- od wyposażenia obrabiarki i konstrukcji suportu. Jeden z przykładów zamocowania noża krążkowego jest pokazany na rys. 11-19. Nóż 1 jest osadzony na śrubie 2 przełożonej przez oczko dźwigni 3 i otwór wspornika 4. Cały ten zespół jest unieruchomiony nakrętką 5. Moment obrotowy występujący na nożu od siły skrawania jest przenoszony przez ząbki wykonane na nożu i zazębiające się z takimi samymi ząbkami dźwigni 3.. Drugi koniec dźwigni 3 jest unieruchomiony przez nakrętki 6 znajdujące się na śrubie szpilkowej 7, wkręconej do podstawy wspornika. Dokładne ustawienie wierzchołka noża na poziomie osi przedmiotu obrabianego (wymiar H) odbywa się przez obrót dźwigni 3, dokonywany przez równoczesne pokręcanie obu nakrętek 6 na śrubie 7.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>