Noże Sunderlanda

Noże zębatkowe Sunderlanda różnią się od noży Maaga tym, że pracują one w płaszczyźnie poziomej, a nie pionowej, oraz że dodatni kąt natarcia w układzie ustawienia, tzn. po zamocowaniu go na obrabiarce, jest równy wykonawczemu kątowi natarcia, czyli yiu = yf = 4°. Podobnie afu = Uf = 6°52′.

Charakterystyczne wymiary zarysu noża Sunderlanda (rys. 16-12) wyznacza się podobnie jak w nożu Maaga, w trzech płaszczyznach: A -A, BB i NN oraz oblicza się je na podstawie tych samych wzorów.

Noże Gleasona (rys. 16-13a) służą do obwiedniowego nacinania kół zębatych stożkowych z zębami prostymi lub skośnymi na strugarkach typu Gleasona i Heidenreich-Harbecka. Ząb koła stożkowego jest obrabiany dwoma nożami jednocześnie (rys. 16-135). Prostoliniowe krawędzie ostrza obu noży stanowią krawędzie zarysu wyobrażalnego płaskiego kola koro- i – koło obrabiane, 2 – nóż prawy, 3 – nóż lewy, 4 – Smak nowego, z którym zazębione jest podczas obróbki nacinane koło stożkowe. Noże są mocowane w oddzielnych oprawkach, które wykonują na przemian ruch postępowo-zwrotny. Po obrobieniu jednego zęba lub bocznych powierzchni dwóch sąsiednich zębów (jak to ma miejsce przy nacinaniu! koła o małym module) urządzenie podziałowe obrabiarki obraca kolo zębate o następną podziałkę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>