Noże Maaga

Noże dłutownicze Maaga należą do grupy narzędzi zębatkowych, przeznaczonych do nacinania uzębienia zewnętrznego w kołach zębatych z zębami prostymi i śrubowymi. W najprostszym przypadku noże te powinny mieć długość większą od obwodu koła podziałowego w obrabianym kole zębatym. Takich noży jednak nie stosuje się, zastępując je nożami o długości od kilku do kilkunastu podzialek, pracującymi metodą obwiedniową przerywaną, Przy pracy na dłutownicach Maaga koło obrabiane po obrobieniu jednej lub kilku podziałek odsuwa się od narzędzia i wraca do położenia wyjściowego dla obrabiania dalszych podziałek (przy pracy na dłutownicach Sunderlanda wycofywane i przesuwane jest narzędzie). Podobnie jak frezy ślimakowe modułowe oraz noże Fellowsa, noże zębatkowe Maaga dzielą się na zdzieraki, półwykańczaki oraz wykańczaki.

Odmiany noży Maaga pokazano na rys. 16-10. Przy nacinaniu kół zębatych o małym module są stosowane noże z płaską powierzchnią natarcia 1 (rys. a) przy większych modułach stosuje się noże mające wklęsłe powierzchnie natarcia 2 (rys. b) w obrębie każdego zęba (ostrza), co stwarza dodatniej wartości kąty natarcia na obu bocznych krawędziach skrawających przy bardzo dużych modułach dodatnie kąty natarcia uzyskuje się przez wykonanie wgłębień 3 wzdłuż obu krawędzi skrawających (rys. c). Do nacinania kół zębatych z zębami śrubowymi są stosowane noże mające ostrza skośne z płaską powierzchnią natarcia 4 dla każdego ostrza (rys. d) lub z dodatkowymi wgłębieniami 5 wzdłuż jednej krawędzi (rys. e) dla wyrównania wartości efektywnych kątów natarcia na obu krawędziach.

Geometria noża Maaga jest pokazana na rys. 16-11. Wykonawczy kąt natarcia noży Maaga jest równy y = 0°, natomiast (w wyniku pochylonego zamocowania noża w su- porcie obrabiarki) kąt natarcia ustawieniowy J, jest równy yiu – 6 30 . W nożach tych wy- konawczy kąt przyłożenia jest równy alu = 12°, a ustawieniowy a/u – = 5°20′.

Charakterystyczne wymiary zarysu ostrza noży Maaga wyznacza się w trzech płaszczyznach: w płaszczyźnie A – A prostopadłej do osi obrabianego koła, w płaszczyźnie natarcia B – B oraz płaszczyźnie N – N. Wymiary zarysu noża w płaszczyźnie A – A odpowiadają teoretycznemu zarysowi zębatki, natomiast w płaszczyźnie B – B są skorygowane i służą do sprawdzenia wykonania noża wymiary w płaszczyźnie normalnej N – N służą do określania zarysu narzędzia przeznaczonego do obróbki noża. We wszystkich tych trzech płaszczyznach długość P jest wspólna i równa a-m.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>