Noże stosowane do prac na rewolwerówkach i automatach

Wygląd zewnętrzny i przykłady zastosowania składanych noży tokarskich imakowych ogólnego przeznaczenia, nazywanych nożami oprawkowymi, pokazano na rys. 11-6. Noże te dzielą się na dwie grupy. Do pierwszej grupy należą noże ze stali szybkotnącej wykonywane ze znormalizowanych półfabrykatów o przekroju okrągłynt, kwadratowym lub prostokątnym. Półfabrykaty te są objęte normą PNW5/M-58700. Do drugiej grupy należą noże o małych przekrojach trzonków, zaopatrzone w płytki z węglików spiekanych. Symbole oprawek są podane na rysunku.

Noże stosowane do prac na rewolwerówkach i automatach (PN-68/M- -58670) są mocowane w oprawkach głowic rewolwerowych przedstawionych na rys. 11-7. Noże te są wykonane jako jednolite ze stali szybkotnącej lub z nalutowanymi płytkami z węglików spiekanych. Oprawek tych do noży istnieje cały szereg. Polskimi normami są objęte tylko oprawki do głowic rewolwerowych z poziomą osią obrotu (rys. 11-7 c i d).

Szlifowanie noży ze stali narzędziowych odbywa się najczęściej ściernicami elektrokorundowymi. Ostrzenie noży z płytkami z węglików spiekanych jest znacznie trudniejsze. Duża twardość tego materiału oraz specyfika jego struktury wewnętrznej wymagają stosowania przy szlifowaniu drogich ściernic karborundowych lub diamentowych. Ponadto zabieg ostrzenia jest długotrwały i wymaga bardzo ostrożnego przeprowadzania. Nieumiejętne szlifowanie narzędzi z węglików spiekanych prowadzi do zniszczenia płytki, a w szczególnym wypadku – całego narzędzia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>