Normalizacja ciqgów prędkości i posuwów – dalszy opis

Prędkości obrotowe efektywne ne są rzeczywistymi prędkościami wrzeciona obrabiarki przy pełnym (znamionowym) obciążeniu silnika napędowego. Prędkości te brane są pod uwagę przy sprawdzaniu kontrolnym (odbiorze) obrabiarki.

Prędkości obrotowe obliczeniowe na są obliczane wg wzoru w którym: i – przełożenie między wałkiem silnika napędowego i wrzecionem obrabiarki, obliczone na podstawie stosunków liczb zębów kół zębatych i łańcuchowych bądź średnic kół pasowych (bez uwzględnienia poślizgu pasa) . : nos – obliczeniowa prędkość silnika napędowego.

Wartości posuwów ustala się wg normy PN-62/M-03160. Za posuwy normalne uważane są takie posuwy, których wartości są liczbami podstawowego ciągu R20 w granicach określonych tolerancji. W odróżnieniu jednak od ciągów prędkości obrotowych ciągi pochodne posuwów rozwijane są zawsze z liczby 1, np.: RIO .. . (1) .. . lub R20/3 … (1)…. Wynika

Zamocowanie silnika na dodatkowym wsporniku jest stosowane na ogól w przypadkach silników o stosunkowo małych mocach i ma na celu zbliżenie do mechanizmów bezpośrednio przez niego napędzanych. Wadą jest natomiast podwyższenie położenia środka ciężkości obrabiarki i zwiększenie jej skłonności do drgań.

Silniki kołnierzowe o mniejszej mocy często są przymocowywane bezpośrednio do kadłuba lub korpusu zespołu roboczego obrabiarki w uprzednio przewidzianym miejscu (rys. 18-5d). W tym przypadku ruch jest przekazywany od silnika na dalsze mechanizmy przez przekładnię zębatą lub ślimakową. Niekiedy są stosowane silniki, których wirnik jest bezpośrednio sprzęgnięty z wrzecionem obrabiarki lub nawet stanowi jednocześnie wrzeciono obrabiarki (rys. 18-5e). Rozwiązanie to jest stosowane w przypadku, gdy dla wrzeciona obrabiarki jest przewidziana jedna, duża prędkość obrotowa (np. w szlifierkach).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>