Głowice gwinciarskie

Ze względu na kształt i zamocowanie noży rozróżnia się następujące odmiany głowic gwinciarskich: z nożami promieniowymi (Pittlera lub Herberta – rys. 15-13o), z nożami stycznymi (Landisa lub Wagnera – rys, 15-13b) oraz z nożami krążkowymi (rys. 15-13c).

W głowicy gwinciarskiej krajowej produkcji (NHGb) z nożami promieniowymi (rys. 15-14a) tuleja 1 odgrywa rolę chwytu i służy do zamocowania narzędzia na obrabiarce. Rękojeść 2 służy do obracania zewnętrznego pierścienia 3, co powoduje otwieranie lub zamykanie noży głowicy. Regulacja rozsunięcia noży na żądaną średnicę gwintu nacinanego odbywa się przez dokręcanie lub wykręcanie śruby 4. Mała rękojeść 5 służy do ustawienia noży w zależności od tego, czy gwint jest nacinany jednym przejściem (przy średnicach gwintu do 16 mm), czy dwoma przejściami (przy średnicach większych). W tym drugim przypadku rękojeścią 5 ustawia się noże najpierw w położeniu nieco rozsuniętym – do wstępnego nacięcia gwintu, a następnie, po obrocie rękojeści 5, w położeniu zsuniętym – do nacinania wykańczającego.

W nożu (rys. 15-14b) rozróżnia się część skrawającą o długości oraz część prowadzącą ($ Końcowym punktem części skrawającej ściętej pod kątem 20° jest punkt Cj będący bazą wymiarową noża dla wymiaru H. Ponieważ powierzchnia natarcia noża jest podniesiona w kierunku osi toczonej śruby pod kątem 2°30′, wobec tego za punktem C krawędzie ostrzy noża nie przylegają do materiału i CZĘŚĆ prowadząca noża współpracuje z naciętym gwintem jak nakrętka. W układzie wykonania noża kąt natarcia jest równy 6°, a przyłożenia 12°, natomiast w układzie ustawienia i pracy noża kąt natarcia wynosi 18°, a kąt przyłożenia jest równy 0°.j Zarys ostrzy w kolejno po sobie pracujących nożach jest przesunięty o 1/4 skoku gwintu. Boczne wycięcie noża wykonane pod kątem 75° współpracuje z krzywką do rozsuwania i zsuwania noża w głowicy.

Podobnymi funkcjonalnie narzędziami do głowic gwinciarskich są tzw. gwinloiunice, służące do ręcznego nacinania gwintów zewnętrznych na końcach rur. Gwintownice dzielą się na jednoramienne i dwuramienne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>