Metody zapobiegania drganiom

Dotychczas nie udało się opracować sposobów całkowitego wyeliminowania drgań obrabiarki i narzędzia. Ochronę obrabiarki przed drganiami udzielanymi z zewnątrz przez podłoże .można w znacznym stopniu uzyskać przez zastosowanie wspomnianych poprzednio wibroizolatorów. Stosowane są one obecnie głównie w odniesieniu do szlifierek i innych obrabiarek przeznaczonych do obróbki dokładnej, jak np. precyzyjnych wytaczarek.

Podstawową metodą zapobiegania drganiom narzędzi wieloostrzowych,, wywoływanym zmiennością obwodowej siły skrawania przy skrawaniu przerywanym, jest wykonywanie tych narzędzi z nierównomierną podział- ką ostrzy. Przykładem tego są obecnie coraz częściej produkowane frezy i głowice frezowe z podziałką nierównomierną.

Drgania samowzbudne mogą być częściowo tłumione przez odpowiedni dobór geometrii ostrza. Badania zależności wielkości amplitudy drgań od czasu skrawania, tym samym od wielkości zużycia ostrza, wykazały, że po pewnym czasie pracy drgania są mniejsze lub całkowicie zanikają, a następnie rosną ze wzrostem zużycia ostrza (rys. 3-29). Do czasu t2 drgania występują, lecz są niewyczuwalne (niezauważalne) przez pracownika obsługującego obrabiarkę. Dopiero po czasie pracy narzędzia t2, gdy ostrze jest odpowiednio znacznie zużyte, drgania o amplitudzie A2 są zauważalne przez robotnika.

Zużycie ostrza odpowiadające czasowi jego pracy ti, a równocześnie odpowiadające .najmniejszym drganiom można zastąpić odpowiednią fazką (łysinką) o niewielkiej szerokości, wykonaną na powierzchni przyłożenia. Łysinki takie wykonuje się na przykład na ostrzach rozwiertaków, frezów, przeciągaczy itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>