Frezy walcowe

Frezy walcowe (rys. 14-2) mają ostrza tylko na powierzchni walcowej. Długość freza L jest dobierana w zależności od szerokości frezowanej płaszczyzny B, a średnica zewnętrzna d, związana ze średnicą otworu freza d0 – w zależności od trzpienia frezarskiego, na którym umocowany jest frez, oraz od warunków obróbki. Obecnie stosowane frezy mają ostrza śrubowe z dużym kątem pochylenia (najczęściej 45°), co ząpewnia spokojną pracę narzędzia. Frezy walcowe do obróbki szerokich płaszczyzn lub do dużych głębokości frezowania wykonuje się jako frezy zespołowe (rys. 14-2b) z przeciwną zwojnością ostrzy na obu połówkach. Zaletą stosowania takich frezów jest wzajemne zposzenie się sił osiowych występujących na obu częściach freza. Frezy walcowe zespołowe wykonuje się również jako frezy ze wstawianymi ostrzami (rys. 14-2c). Normalne frezy walcowe są wykonywane o średnicach 50-F125 mm, długościach 40-M40 mm i liczbie ostrzy 6-4-18. Frezy walcowe o małych średnicach są wykonywane jako frezy trzpieniowe (rys, 14-2d).

Między kątami ostrza freza y0 i a0, występującymi w płaszczyźnie czołowej, oraz kątami yn i a.n, występującymi w płaszczyźnie Pn prostopadłej do krawędzi ostrza, istnieją zależności

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>