Frezy kątowe

Wśród frezów kątowych rozróżnia się frezy tarczowe i trzpieniowe. Do tarczowych należą frezy jednokątne oraz dwukątne – niesymetryczne i symetryczne – a do trzpieniowych: frezy wewnętrzne i zewnętrzne.

We frezach kątowych tarczowych jednokątnych (rys. 14-7a) ostrza znajdują się na jednej powierzchni stożkowej oraz na powierzchni czołowej o większej średnicy. Frezy te są wykonywane o średnicach od 50 do- 125 mm: jako frezy szerokie z kątami a = 45, 50 i 60° oraz jako frezy wąskie z kątami a zmiennymi co 5° (w granicach od 20 do 90°). Frezy kątowe tarczowe jednokątne są stosowane do frezowania rowków o przekroju trójkątnym, jak również do obróbki skośnych powierzchni płaskich, np. w prowadnicach. Szerokość frezów szerokich wynosi 16-9-40 mm, a wąskich 10 do 22 mm.

Frezy kątowe tarczowe dwukątne niesymetryczne (rys. 14-7b) mają ostrza na dwu powierzchniach stożkowych z różniącymi się od siebie kątami przystawienia krawędzi skrawających. W celu określenia wymiarowego frezów niesymetrycznych podaje się wartości kąta naroża a (jako kąta rozwarcia tworzących obu powierzchni stożkowych) oraz mniejszego kąta przystawienia Hn. Kąty o w tych frezach wynoszą 55-9-110°, a kąty Krl 15-9-22° ze zmianą co 5°. Szerokość tych frezów wynosi 12H-36 mm.

Frezy kątowe tarczowe dwukątne symetryczne (rys. 14-7c) mająt ostrza na dwu symetrycznych powierzchniach stożkowych. Są wykonywane z kątami a od 20° do 90° przy szerokościach od 8 do 32 mm.

Frezy kątowe trzpieniowe wewnętrzne (rys. 14-7d) są przeznaczone do frezowania prowadnic w kształcie jaskółczego ogona. Kąt o tych frezów ma wartość 45° lub 60°, średnice d wynoszą 16 do 40 mm przy grubościach b od 4 do 12,5 mm.

Frezy kątowe trzpieniowe zewnętrzne są przeznaczone do frezowania nieprzelotowych kanałków o przekroju trapezowym. Kąty w tych -frezach wynoszą od 45 do 85° przy średnicach d od 16 do 31,5 mm i szerokościach b od 4 do 12,5 mm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>