Dobór warunków gładzenia

Przebieg i wyniki gładzenia zależą od: prędkości obwodowej, prędkości wzdłużnej, kąta przecięcia śladów obróbki, jednostkowego nacisku powierzchniowego, charakterystyki pilników ściernych (twardość, rodzaj spoiwa, rozmiar ziarn) oraz składu płynu obróbkowego.

Prędkości obwodowe przy gładzeniu przyjmuje się w granicach 20 4-4-75 m/ min, a prędkości wzdłużne – 54-20 m/min. Wartość kąta cp przecięcia śladów obróbki przy gładzeniu ma duży wpływ na wydajność procesu gładzenia. Optymalna wartość tego kąta jest zawarta w granicach 404-50°, średnio 45°.

Wartość jednostkowego nacisku pilników ściernych na powierzchnię gładzoną wynosi od 15 do 140 N w przeliczeniu na 1 cm2 i ma duży wpływ na jej chropowatość. Najmniejszą średnią wysokość chropowatości powierzchni otrzymuje się przy naciskach 154-21 N na 1 cm2. ,

Rodzaj materiału ściernego pilników jest dobierany stosownie do materiału obrabianego. Przy gładzeniu żeliwa i stopów nieżelaznych są stosowane pilniki z proszkiem karborundowym (węglik krzemu), a przy gładzeniu stali – z proszkiem elektrokorundowym.

Ziarna pilników ściernych mają przeważnie wymiar 804-28 pm Twardość pilników wynosi od F do M. Spoiwo pilników jest najczęściej ceramiczne, rzadziej bakelitowe. Płynem obróbkowym, służącym głównie do spłukiwania powierzchni, jest nafta z dodatkiem oleju wrzecionowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>