Branża budowlana i systemy wentylacyjne

Jestem budowlańcem już od wielu lat i w zasadzie jest to jedyna rzecz na jakiej znam się w życiu. Zawód wyrobiłem w czasach gdy nie było możliwości podjęcia studiów i nie ubolewam z tego powodu jakoś bardzo strasznie, w tamtych latach wyrabiało się fach w ręku i nikt nie myślał o tym żeby trzymać dniami i nocami nos w książce, były po prostu inne priorytety. Teraz cieszę się, że moja ścieżka potoczyła się w taki sposób gdyż zarabiam całkiem nieźle i nie muszę się martwić tym czy starczy mi pieniędzy do końca miesiąca.

więcej

Docieplenia budynków początkiem dużych zysków

Pamiętam jak byłem piękny i młody i dopiero zaczynałem wchodzić w świat dorosłości. Myślałem wtedy, że zawojuję świat i nic nie stanie mi na przeszkodzie, ale miałem twardy kontakt z rzeczywistością i w tamtym czasie nie było jeszcze mowy o zarabianiu dużych pieniędzy. Docieplenia budynków były moim pierwszym poważnym zajęciem i oczywiście nie nadzorowałem żadnych prac tylko sam zasuwałem na budowie jako jeszcze mały chłystek i ogólnie rzecz biorąc dopiero zaznajamiałem się z tak zwaną branżą budowlaną.

Własna firma i docieplenia budynków

W czasach, w których dorastałem studiowanie nie było popularne i najbardziej liczył się fach w ręku więc ukończyłem zawodówkę wyrabiając sobie zawód murarza i czym prędzej ruszyłem na plac budowy...

więcej

Geometryczne stopniowanie prędkości

Cechą charakterystyczną każdej obrabiarki ze zmienną prędkością obrotową wrzeciona jest tzw. zakres regulacji Rn prędkości obrotowej max llmln gdzie: nmax – największa wartość prędkości obrotowej wrzeciona wystę- pująca przy największej (przewidzianej przez konstruktora) prędkości skrawania vmax i najmniejszej średnicy dmin nmin – najmniejsza wartość prędkości obrotowej wrzeciona przy najmniejszej prędkości skrawania vmln i największej średnicy dmax.

więcej

Falistość frezowanej powierzchni

Powierzchnia obrobiona frezowaniem obwodowym charakteryzuje się falistością (rys, 7-5). Nierówności powierzchni o wysokości h pochodzą od posuwu na jedno ostrze (p2) i są to nierówności mniejszego rzędu, natomiast nierówności o wysokości H pochodzą od posuwu na jeden obrót i stanowią faktyczną falistość powierzchni frezowanej, wywołaną głównie biciem trzpienia frezarskiego oraz promieniowym biciem ostrzy freza.

więcej

Ostrzenie wierteł krętych

Wiertła kręte mogą być ostrzone ręcznie lub maszynowo. Ostrzenie ręczne nie daje gwarancji otrzymania pełnej symetryczności obu ostrzy względem osi wiertła. Wiertła kręte ostrzone ręcznie, w porównaniu z wiertłami ostrzonymi maszynowo, szybciej się zużywają i .w większym stopniu „rozbijają” wiercony otwór. Doboru ściernicy oraz warunków szlifowania przy ostrzeniu wierteł można dokonywać na podstawie wytycznych dotyczących ostrzenia noży.

więcej

Sekcja nadzoru technicznego

Zadaniem sekcji nadzoru technicznego jest kontrola nad eksploatacją narzędzi, opracowywanie norm zużycia i zapasów narzędzi praż wprowadzanie postępowych metod produkcji, ostrzenia i regeneracji narzędzi. Sekcja ta obejmuje dwa inspektoraty, dwa referaty i wypożyczalnie wydziałowe.

więcej

Skrzynki posuwów

Skrzynki posuwów stanowią w obrabiarkach zespoły robocze o znacznie większej ilości i różnorodności przekładni niż skrzynki prędkości. Wynika to z potrzeby zapewnienia obrabiarkom, a głównie uniwersalnym, dużej liczby posuwów roboczych przypadających na jeden obrót wrzeciona (np. w tokarkach pociągowych dla toczenia gwintów metrycznych, calowych i modułowych) oraz posuwów minutowych (jak np. we frezarkach), a także posuwów przyspieszonych.

więcej

Frezy walcowe

Frezy walcowe (rys. 14-2) mają ostrza tylko na powierzchni walcowej. Długość freza L jest dobierana w zależności od szerokości frezowanej płaszczyzny B, a średnica zewnętrzna d, związana ze średnicą otworu freza d0 – w zależności od trzpienia frezarskiego, na którym umocowany jest frez, oraz od warunków obróbki. Obecnie stosowane frezy mają ostrza śrubowe z dużym kątem pochylenia (najczęściej 45°), co ząpewnia spokojną pracę narzędzia. Frezy walcowe do obróbki szerokich płaszczyzn lub do dużych głębokości frezowania wykonuje się jako frezy zespołowe (rys. 14-2b) z przeciwną zwojnością ostrzy na obu połówkach. Zaletą stosowania takich frezów jest wzajemne zposzenie się sił osiowych występujących na obu częściach freza. Frezy walcowe zespołowe wykonuje się również jako frezy ze wstawianymi ostrzami (rys. 14-2c). Normalne frezy walcowe są wykonywane o średnicach 50-F125 mm, długościach 40-M40 mm i liczbie ostrzy 6-4-18. Frezy walcowe o małych średnicach są wykonywane jako frezy trzpieniowe (rys, 14-2d).

więcej

Płyny obróbkowe – dalszy opis

Obecnie coraz szersze zastosowanie znajdują emulsje gazowo- -cieczowe. Skuteczność ich działania polega na tym, że znajdująca się w stanie silnego rozpylenia ciecz pada w bardzo drobnych kropelkach na powierzchnie o wysokich temperaturach i wyparowuje, co jest przyczyną pobierania dużych ilości ciepła, a ponadto – dzięki dużej prędkości strumienia – kropelki cieczy mają dużą energię kinetyczną, co umożliwia im wnikanie nawet w bardzo małe szczeliny.

więcej