Wytaczadła do wiertarko-frezarek i innych obrabiarek

Wytaczadła stosowane w wiertarko-frezarkach i innych obrabiarkach dzielą się na swobodne i podparte (rys. 11-26). Wytaczadła swobodne (rys. a, b i e) odznaczają się dużą sztywnością i są stosowane do obróbki otworów z łatwym dostępem od strony wrzeciona obrabiarki. Sposób zamocowania takich wytaczadeł zależy od konstrukcji końcówki wrzeciona, w którynrsą one mocowane.

Wytaczadła podparte, stosowane głównie przy pracach na wiertarko-frezarkach, mogą mieć prowadzenie jednostronne przed przedmiotem (rys. d) łub za przedmiotem (rys. e). W przypadku obustronnego podparcia (rys. /) korzystne jest przegubowe połączenie cłrwytu narzędzia z jego1 częścią roboczą.

Stosowanie wytaczadeł przegubowych zapewnia dokładniejszą obróbkę otworów na wiertarko-frezarkach, ponieważ błędy geometryczne obrabiarki, a przede wszystkim bicie wrzeciona, są kompensowane luzem przegubu. Ponadto nie ma konieczności bardzo dokładnego ustawienia tulei prowadzących w osi wrzeciona.

Połączenie chwytu wytaczadła z końcówką wrzeciona wiertarko-frezarki odbywa się za pomocą złącza klinowego. Konstrukcja noży oraz sposób ich mocowania w wytaczadłach (rys. 11-27) zależą głównie od dokładności obróbki. Rysunek ll-27a przedstawia nóż dwuostrzowy (średnicowy) 1 mocowany w gnieździe wTytaczadła kołkiem 2 z mimośrodową częścią środkową (noże takie są stosowane tylko przy zgrubnym wytaczaniu otworów). Na rys. b przedstawiono jeden z częściej stosowanych sposobów mocowania noża jednoostrzowego wkrętem. Do wysuwania noża z gniazda, przy jego ustawieniu na wymiar średnicy obrabianego otworu, służy wkręt 5. Takie rozwiązanie bywa stosowane zarówno przy zgrubnym, jak i wykańczającym wytaczaniu otworów.

Rysunek c przedstawia coraz częściej stosowane wkładki nożowe. Nóż 6 z okrągłym trzonkiem ma gwint zewnętrzny drobnozwojowy, a w otworze normalny. Na nóż wkręcony jest pierścień 7 z naciętą skalą na obwodzie. Mocowanie noża odbywa się przez dokręcenie śruby 8 opierającej się swym łbem o pierścień oporowy 9. Regulację wysunięcia noża wykonuje się przy zluzowanej śrubie 8, przez obrót pierścienia 7. Nóż jest zabezpieczony przed obrotem. Tego typu oraz podobne mikrometryczne wkładki nożowe są stosowane tylko przy bardzo dokładnym wytaczaniu otworów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>