Wygładzanie bębnowe

Wygładzanie ścierne metodą bębnowania polega na ocieraniu się odpowiednio dobranej masy ściernej o powierzchnie przedmiotów obrabianych zanurzonych w tej masie. Masę ścierną mogą stanowić różne kształtki metalowe lub ceramiczne, ziarna ścierne, żwir, piasek, kawałki drewna lub skóry. Przy bębnowaniu kulek łożyskowych głównym składnikiem masy są również kulki, lecz o innej średnicy. Bębnowanie wykonuje się na sucho lub na mokro. W drugim przypadku masa ścierna i przedmioty, obrabiane są zanurzone w wodzie z dodatkami chemicznymi, zabezpieczającymi przedmioty obrabiane przed korozją. Dodawane są również środki tworzące pianę, w której zostają zawieszone drobne produkty ścierania.

Wzajemny ruch przedmiotów obrabianych i masy ściernej odbywa się pod wpływem ruchu obrotowego bębna względem osi poziomej lub skośnej z prędkości 10-i-50 obr/min.

Wygładzanie bębnowe stosuje się najczęściej jako wykańczającą obróbkę w wielkoseryjnej i masowej produkcji obrabianych przedmiotów. Możliwa do uzyskania gładkość powierzchni odpowiada Ra = 0,08 pm. Czas obróbki może się wahać od kilkunastu minut do kilkudziesięciu godzin.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>