Układ konstrukcyjny obrabiarki

Wszystkie zespoły, mechanizmy, urządzenia i elementy wchodzące w skład obrabiarki tworzą jedną całość konstrukcyjną. Wszystkie te zespoły, mechanizmy, urządzenia i elementy spełniają w obrabiarce określone funkcje i w zależności od tego, do jakich zadań są przeznaczone, można je podzielić na następujące grupy:

– 1) źródła napędu (silniki) i zespoły napędowe przetwarzające energię dostarczaną z zewnątrz obrabiarki (najczęściej elektryczną) na energię mechaniczną, służącą do wykonywania pracy przez organy robocze obrabiarki,

– 2) mechanizmy przekładniowe przenoszące ruch i energię od źródeł napędu do organów roboczych,

– 3) organy robocze wykonujące ruchy niezbędne dla przeprowadzenia obróbki, jak również ruchy pomocnicze,

– 4) urządzenia do ustalania i zamocowywania przedmiotu obrabianego i narzędzia (uchwyty, oprawki narzędziowe, imaki nożowe, koniki itp.),

– 5) elementy nośne i wiążące służące do łączenia wszystkich zespołów, urządzeń i elementów obrabiarki w jedną całość konstrukcyjną (korpusy, kadłuby, łoża, stojaki, podstawy, płyty, belki itp.),

– 6) u rządzenia sterujące przeznaczone do ręcznego lub automatycznego kierowania pracą poszczególnych zespołów i całą obrabiarką,

– 7) urządzenia kontrolno-pomiarowe służące do kontroli wymiarów obróbkowych lub stopnia zużycia ostrza narzędzia,

– 8) urządzenia nastawcze służące do dokładnego ustawienia narzędzia względem przedmiotu obrabianego oraz urządzenia korygujące to ustawienie dla zmniejszenia błędu obróbkowego wynikającego ze wzrastającego zużycia ostrza narzędzia lub z niedokładności wykonania mechanizmów przekładniowych,

– 9) urządzenia do zabezpieczenia pracy robotnika obsługującego obrabiarkę oraz do zabezpieczania elementów obrabiarki przed ich zniszcze niem w wyniku nadmiernego obciążenia bądź nieprawidłowego włączenia do pracy,

– 10) urządzenia do smarowania obrabiarki oraz do chłodzenia narzędzia,

– 11) urządzenia dodatkowe i pomocnicze (podajniki do samoczynnego podawania przedmiotów obrabianych lub automatycznej wymiany narzędzi, urządzenia wentylacyjne i oświetleniowe, urządzenia do odprowadzania wiórów itp,).

Większość z wymienionych powyżej mechanizmów i urządzeń występuje w każdej obrabiarce, nie mniej jednak niektóre z nich są stosowane tylko w obrabiarkach o najnowocześniejszych konstrukcjach, jak np. urządzenia do kontroli stopnia zużycia ostrza lub automatycznej wymiany narzędzi. Ponadto zastosowanie niektórych z urządzeń zależy od technologicznego przeznaczenia obrabiarki. Jako przykład można przytoczyć urządzenie do pochłaniania pyłu szlifierskiego, które występują w szlifierkach, a niepotrzebne są np. w tokarkach lub frezarkach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>