Trzy okresy zużycia ostrza

W miarę upływu czasu skrawania wzrasta zużycie ostrza. Przebieg zużycia ostrza przedstawiany jest na wykresie krzywą charakteryzującą to zużycie. Na rys. 3-26c pokazano trzy krzywe zużycia. Krzywa 1 odpowiada skrawaniu materiału nieznacznie ścierającego ostrze z niewielkimi prędkościami- skrawania i przy bardzo dobrym chłodzeniu, tzn. przy niedużej, ustabilizowanej temperaturze. Krzywa 2 jest typowa dla stali ze średnimi prędkościami skrawania bez specjalnego chłodzenia lub z mało intensywnym chłodzeniem. Krzywa 3 odpowiada skrawaniu z dużymi prędkościami skrawania i szybkim przyrostem temperatury wraz z upływem czasu skrawania. „ Za najbardziej ogólny przebieg zużycia ostrza uważa się zużycie odpowiadające krzywej pokazanej na rys. 3-265. Krzywa ta wyznacza trzy, okresy zużycia:

– okres wstępnego zużycia od t = 0 do t = flT

– okres umiarkowanego zużycia, który trwa od t = i do t = tą,

– okres przyspieszonego zużycia, trwający od t = t2 do fizycznej utraty zdolności do skrawania.

Okres wstępnego zużycia może być zmniejszony przez odpowiednie ukształtowanie ostrza oraz przez staranne jego dogładzanie. Okres przyspieszonego zużycia może nie wystąpić w zakresie praktycznie stosowanego czasu skrawania. Uważa się to jednak za przypadki szczególne, a krzywą zużycia przedstawioną na rys. 3-26b nazywa się typową krzywą zużycia. ł

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>