Supertwarde materiały polikrystaliczne

Więksżą trwałość od spiekanych węglików metali i tlenków aluminium wykazuje azotek boru o nazwie handlowej elbor lub borazbn. Materiał ten był do niedawna stosowany w postaci sproszkowanej do wyrobu ściernic (tarcz szlifierskich). Obecnie jest również stosowany do wyrobu bardzo małych płytek wlutowywanych w miejsce wierzchołka ostrza do płytek skrawających z węglików spiekanych. Takie płytki skrawające noszą nazwę płytek kompozytowych i są stosowane do wyrobu noży tokarskich oraz innych narzędzi wieloostrzowych przeznaczonych do skrawania żeliwa twardego, stali hartowanych, stopów trudno obrabialriych, a nawet węglików spiekanych.

Inną grupę supertwardyeh materiałów narzędziowych stanowią materiały, których główny składnik stanowią sproszkowane (polikrystaliczne) sztuczne diamenty. Materiały te są nazywane materiałami karbonadowymi i służą, podobnie jak poprzednie,-do wyrobu małych płytek skrawających. Są przeznaczone do skrawania metali nieżelaznych, tworzyw sztucznych i innych bardzo twardych materiałów, w tym również węglików spiekanych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>