Skrzynki prędkości cz. II

Wykres strukturalny przedstawiony na rys. 19-3 składa się z czterech linii poziomych, odpowiadających poszczególnym wałkom, oraz linii pionowych odpowiadających poszczególnym prędkościom obrotowym. Wykres taki obrazuje dobór zastosowanych przekładni oraz naświetla kombinacje połączeń dla uzyskania wszystkich prędkości.

Inne przykłady wykresów strukturalnych skrzynek prędkości dla dwunastu prędkości obrotowych przedstawia rys. 19-4. W szeregu A zgrupowano przykłady uzyskania dwunastu prędkości obrotowych stosując następującą kolejność przekładni: dwójka X dwójka X trójka (2X2X3), w szeregu B – (2X3X2), a w szeregu C – (3X2X2). Jak widzimy z tych przykładów, wykresy strukturalne zawsze budowane są jako symetryczne, czyli nie określają ani wartości przełożeń częściowych, ani wartości prędkości obrotowych poszczególnych wałków skrzynki, a tylko stosunek między przełożeniami częściowymi.

Liczba odmian siatek strukturalnych w każdym z szeregów A, B i C jest jednakowa i równa 6. Innych odmian już nie może być, ponieważ największa możliwa ich liczba jest zawsze równa p! (silnia p)

W odmianie 1 stosunek, przełożeń jest wzrastający, tzn. cp, cp3, cp, natomiast w odmianie 6 stosunek ten jest malejący tzn, cp4, cps, cp. Lepszą odmianą jest odmiana 1, ponieważ większość przekładni pracuje w zakresie dużych prędkości obrotowych, a główna redukcja prędkości obrotowych występuje w ostatnich przekładniach (na ostatnich stopniach). Koła zębate, jak również i wałki skrzynki prędkości pracujące z dużymi prędkościami obrotowymi, mają mniejsze wymiary gabarytowe, gdyż przy określonej przenoszonej mocy obciążone są mniejszym momentem obrotowym (skręcającym). Jest tu mowa o mniejszych modułach kół zębatych i mniejszych szerokościach ich wieńców oraz mniejszych średnicach wałków. Uwaga ta dotyczy nie tylko szeregu C, ale również i pozostałych szeregów A i B tych siatek strukturalnych.

Wybór jednej z odmian I spośród szeregów A, B i C uzależniony jest od największych, dopuszczalnych wartości i przełożenia zwiększającego i zmniejszającego. Rozpatrzmy obecnie przykład obliczenia wartości przełożeń skrzynki prędkości. Obliczenie takie przeprowadza się na podstawie wykresu przełożeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>