Rozkład sił skrawania przy frezowaniu – dalszy opis

Przy frezowaniu współbieżnym siła Ft działa w tym samym kierunku, w którym jest przesuwany stół frezarki. Jeśli więc w mechanizmie napędu stołu frezarki nie ma urządzenia do kasowania luzu na gwincie śruby pociągowej, to ostrze freza – zagłębiając się w materiał obrabianego przedmiotu – może przyspieszyć ruch stołu o wartość tego luzu. Bez wspomnianego urządzenia ruch stołu nie jest ruchem jednostajnym, a praca w tych warunkach może przyczynić się do uszkodzenia narzędzia i obrabiarki.

Rozkład sił skrawania przy frezowaniu czołowym pokazano na rys. 7-13. Sumaryczna (wypadkowa) siła obwodowa Fv powoduje boczne obciążenie przedmiotu obrabianego (frez stara się przesunąć przedmiot obrabiany w kierunku poprzecznym). Z tego względu przy frezowaniu czołowym z bezpośrednim mocowaniem przedmiotu na stole frezarki przedmiot powinien być oparty z boku na kamieniach oporowych. Siła Fr = F} jest siłą działającą w kierunku przesuwu stołu frezarki. Siła odporowa Fp (rys. ł>), działająca prostopadle do powierzchni obrabianej, zawsze powoduje przy frezowaniu czołowym dociskanie przedmiotu do stołu frezarki.

Siły pokazane na rys. 7-11 i 7-13 są siłami oddziaływania materiału skrawanego na narzędzie, natomiast siły oddziaływania narzędzia na materiał są równe poprzednio omówionym siłom ,co do wartości i kierunku, lecz o przeciwnym zwrocie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>