Polerowanie

Przez polerowanie rozumie się taki sposób obróbki wykańczającej, kto- rego celem jest nadanie przedmiotowi obrabianemu wysokiej gładkości powierzchni oraz mniejszego lub większego jej połysku. Istnieje kilka bd- mian polerowania, a mianowicie mechaniczno-ścierne, elektrolityczna i chemiczne. Opiszemy tu tylko odmianę pierwszą.

Do polerowania mechaniczno-ściernego, krócej zwanego polerowaniem ściernym, używa się pasty ściernej z miękkim materiałem ściernym naniesionym na roboczą powierzchnię narzędzia. Przy polerowaniu ręcznym narzędziem tym może być szmata, kawałek skóry lub drewna, a przy polerowaniu maszynowo-ręcznyim lub maszynowym – tarcza polerska pokryta filcem 'lub klejona z wojłoku. Polerowanie ścierne nie polepsza dokładności wymiarowej przedmiotu obrabianego ani nie usuwa błędów kształtu powierzchni.

Polerowanie ścierne jest stosowane do ostatecznego wykańczania powierzchni poddawanych dużym obciążeniom (części silników lotniczych i samochodowych), szczególnie zaś w przypadkach obciążeń zmęczeniowych tych części. Poza tym polerowanie ścierne znajduje zastosowanie przy wykańczaniu takich przedmiotów, jak rękojeści, gałki, reflektory itp. (dla uzyskania odpowiedniego wyglądu estetycznego przedmiotu) oraz – ze względu na gładkość powierzchni – jako obróbka wstępna przed chromowaniem lub niklowaniem galwanicznym, a także jako obróbka wykańczająca części silnie narażonych na korozję. Rozróżnia się polerowanie ścierne zwykłe i zwierciadlane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>