Mechanizmy do stopniowej zmiany prędkości cz. II

Pasy klinowe charakteryzują się dużą wytrzymałością, nadają się więc do przenoszenia dużych mocy. Pasy te pracują najczęściej w zespole składającym się z kilku sztuk. Z uwagi na znaczną wysokość przekroju pasy te wykazują mniejszą podatność na zginanie, a zatem wymagają stosowania kół o większych średnicach.

Pasy uzębione są zaopatrzone w części nośnej w stalową linkę, co zabezpiecza je przed wydłużaniem się. Są stosowane w przypadkach, gdy wymagane jest przenoszenie napędu bez poślizgu.

Współczynnik poślizgu płaskich pasów skórzanych wynosi 1,2%, a pasów klinowych 1%. W obliczeniach układów kinematycznych obrabiarek poślizgu pasa nie uwzględnia się, czyli praktycznie wartość przełożenia przyjmuje się di

Przekładnie te mają szereg zalet, a aminowicie: umożliwiają przenoszenie ruchu obrotowego między dwoma wałkami zajmującymi różne położenie względem siebie (równoległe, prostopadłe, skośne, wichrowate), zapewniają przenoszenie dużych mocy w szerokim zakresie prędkości obrotowych oraz stwarzają dogodne warunki dla łatwej i szybkiej zmiany prędkości obrotowej. Powyższe zalety przekładni zębatych przyczyniają się do powszechnego ich stosowania w budowie obrabiarek.

Do zmiany prędkości obrotowych są stosowane różne odmiany przekładni zębatych. Najprostsza z nich jest przekładnia z kołami wymiennymi (rys. 19-2a). Na końcach obu wałków są osadzone dwa koła zębate o liczbach zębów a i b. Wartość przełożenia jest więc równa .

Przez wymianę obu kół na kołach o innych liczbach zębów można zmieniać przełożenie takiej przekładni, czyli zmieniać prędkość obrotową wałka napędzanego. Z uwagi na stałą odległość obu wałków suma zębów obu kół wymiennych musi być stała.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>