Gospodarka narzędziowa

Dziai gospodarki narzędziowej zakładów produkcyjnych przemysłu maszynowego zajmuje się całokształtem spraw związanych nie tylko z narzędziami skrawającymi, lecz ogólnie z pomocami warsztatowymi. Do pomocy warsztatowych zalicza się: narzędzia skrawające oraz narzędzia do obróbki plastycznej na zimno i gorąco narzędzia ślusarskie, spawalnicze i montażowe, warsztatowe środki pomiarowe, oprawki narzędziowe oraz uchwyty obróbkowe.

Do zadań gospodarki narzędziowej należy: określanie potrzeb, zamawianie, zakup, wykonywanie, magazynowanie, wypożyczanie, ostrzenie, regeneracja, konserwacja oraz kontrola sprawności technicznej użytkowanych pomocy warsztatowych. Sprawne wykonywanie powyższych zadań ma duży wpływ na jakość i terminowość pracy produkcyjnych działów zakładu.

Pomoce warsztatowe dzieli się na normalne i specjalne. Pomoce normalne objęte polskimi normami (PN) są produkowane przez specjalizujące się w ich produkcji wytwórnie i są wyrobami ogólnego obiegu handlowego. Pomoce specjalne nie są objęte normami i są przeznaczone do wykonywania specjalnych operacji. Pomoce te są produkowane w narzę- dziowniach przyzakładowych.

Dla uproszczenia planowania i magazynowania narzędzi oraz ułatwienia ich zamawiania, segregowania, sporządzania odpowiednich wykazów itp. Obróbka skrawaniem poszczególnym narzędziom normalnym są przyporządkowane umowne oznaczenia – symbole. Wytyczne klasyfikacji i znakowania inwentarza narzędziowego obejmuje norma PN-64/M-02800. Przedmiotem tej normy jest podział oraz budowa symboli normalnych pomocy warsztatowych. Istnieje ponadto norma PN-63/M-01155 dotycząca klasyfikacji i znakowania specjalnych pomocy warsztatowych.

Symbol narzędzia normalnego składa się z trzech liter alfabetu łacińskiego, przy czym trzy pierwsze litery są wielkie, a ostatnia (czwarta) jest literą małą. Pierwsza litera symbolu oznacza dział inwentarza, druga – grupę narzędzi, trzecia – typ narzędzia, czwarta – rodzaj narzędzia. Poszczególne działy inwentarza narzędziowego oznaczono następującymi literami.

M – warsztatowe środki pomiarowe (PN-68/M-02812),

N – narzędzia do skrawania metali,

P – przyrządy pomocnicze,

R – narzędzia i pomoce rzemieślnicze,

T – tłoczniki.

Dla jednoznacznego określenia narzędzia do symbolu literowego dodaje się oznaczenie wymiarów i gatunku materiału, z którego wykonano narzędzie. Przykład pełnego oznaczenia freza trzpieniowego walcowo-czołowego z chwytem stożkowym Morse’a, prawozwojnego, o średnicy 20 mm ze stali szybkotnącej SW7M, ma postać

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>