Geometryczne stopniowanie prędkości

Cechą charakterystyczną każdej obrabiarki ze zmienną prędkością obrotową wrzeciona jest tzw. zakres regulacji Rn prędkości obrotowej max llmln gdzie: nmax – największa wartość prędkości obrotowej wrzeciona wystę- pująca przy największej (przewidzianej przez konstruktora) prędkości skrawania vmax i najmniejszej średnicy dmin nmin – najmniejsza wartość prędkości obrotowej wrzeciona przy najmniejszej prędkości skrawania vmln i największej średnicy dmax.

Dla obrabiarek z ruchem roboczym prostoliniowym (np. strugarek) odpowiednikiem zakresu regulacji prędkości obrotowych Rn jest zakres regulacji prędkości skrawania Rv natomiast dla posuwów wszystkich obrabiarek ze stopniową ich zmianą zakres regulacji posuwów Rv wynosi

Przy stopniowej regulacji prędkości wrzeciono obrabiarki, między prędkością najmniejszą nmin i prędkością największą firom, ma szereg pośrednich prędkości obrotowych. Tylko w szczególnych przypadkach przy ' określonych średnicach i zalecanych prędkościach skrawania te prędkości obrotowe mogą być prędkościami zalecanymi, W większości natomiast przypadków po obliczeniu zalecanej prędkości obrotowej nz trzeba zastosować albo najbliższy większą, albo najbliższą mniejszą prędkość obrotową, możliwą do uzyskania w danej obrabiarce. Zastosowanie większej prędkości obrotowej od zalecanej spowodowałoby skrócenie trwałości ostrza i dlatego zawsze przyjmuje się w praktyce najbliższą mniejszą prędkość obrotową. Wprawdzie daje to niewielki przyrost trwałości ostrza, ale jednocześnie i spadek prędkości skrawania. Pośrednie prędkości obrotowe wrzeciona nie powinny być dobrane w sposób dowolny, chaotyczny, gdyż przy różnych średnicach toczenia występowałyby różne spadki prędkości, co uniemożliwiałoby racjonalne wykorzystanie obrabiarki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>