Firma szwedzka Seco-Tools AB

Płytek wieloostrzowych nie ostrzy się, ponieważ koszt ostrzenia jest większy niż koszt nowej płytki. W wyniku takiej eksploatacji nie następuje odsłanianie głębiej położonych warstw materiału płytki, w związku z czym materiał rdzenia płytki powinien odznaczać się dużą wytrzymałością na obciążenia mechaniczne, a materiał warstwy powierzchniowej dobrą odpornością na zużycie spowodowane procesem skrawania. Płytki wieloostrzowe wykonuje się jako zwykłe lub powlekane, tj. pokrywane najczęściej cienką warstwą węglików tytanu. Stosowane jest również pokrywanie węglikami tantalu lub azotkami tytanu.

Firma szwedzka Seco-Tools AB, od której Polska zakupiła licencję na produkcję narzędzi z płytkami z węglików spiekanych, produkuje trzy grupy gatunkowe płytek wieloostrzowych powlekanych. Są to:

– 1. Secotic P – płytki przeznaczone do obróbki zgrubnej i półwykań- czającej stali węglowych i stopowych oraz żeliw stopowych

– 2 Obróbka skrawaniem

– 2. Secotic TP – płytki przeznaczone przede wszystkim do obróbki wykańczającej oraz ewentualnie półwykańczającej i zgrubnej stali stopowych

– 3. Secotic K – płytki przeznaczone ogólnie do obróbki żeliwa.

Ze wzglądu na wspomniane zakupienie od firmy Seco-Tools AB licencji na produkcję płytek Z węglików spiekanych, jak również z uwagi na znaczną liczbę stosowanych u nas narzędzi firmy Sandvik-Coromant, przytoczono w tabl. 1-3 porównanie oznaczeń węglików spiekanych wg ISO, PN, Coromant i Seco. '

Od 1975 r. produkuje się płytki wieloostrzowe powlekane dwiema warstwami: 1) z węglika tytanu o grubości 5 pm i 2) z tlenku aluminium o grubości lpm. Płytki te są stosowane głównie do wykończającej obróbki zarówno stali, jak i żeliwa z dużymi prędkościami Skrawania.

Wśród producentów węglików spiekanych daje się obecnie zauważyć tendencja do produkowania uniwersalnych gatunków węglików dających dobre rezultaty przy skrawaniu materiałów o dużych różnicach własności mechanicznych i z zastosowaniem różnych parametrów skrawania. Takim uniwersalnym gatunkiem węglików spiekanych, przeznaczonym do skrawania stali, jest gatunek S25M produkcji firipy Seco-Tools AB do skrawania żeliwa jest przeznaczony gatunek HX.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>