Czynniki wpływajqce na temperaturę skrawania cz. II

Spośród trzech zmiennych parametrów skrawania prędkość skrawania ma największy wpływ na temperaturę skrawania. Ze wzrostem prędkości skrawania rośnie temperatura ostrza. Temperaturę ostrza bez stosowania jego chłodzenia można obliczyć na podstawie wzorów empirycznych:

– przy skrawaniu stali o wytrzymałości Rm = 400 MPa, t°C = 138 u’4 p0’16 Lr0’07 . 3-25

– przy skrawaniu stali o wytrzymałości Rm = 700 MPa, t°C= 154U°48,P0’33-LI0’1 3-26

– przy skrawaniu żeliwa o twardości HB – 190, t° C = 12 0 iAs p»’22 p”’01 3-27′

Przytoczone powyżej wzory mogą służyć tylko do orientacyjnego obliczania temperatury skrawania.

PRZYKŁAD i. Obliczyć orientacyjną wartość temperatury skrawania przy toczeniu stali o wytrzymałości Rm – 400 MPa przy następujących parametrach skrawania: prędkość skrawania u – 36 m/min, posuw p = 0,15 mm/obr, głębokość skrawania g – 2,5 mm.

Podstawiając te dane do wzoru 3-25 otrzymamy . t°C = l38n04p(,’18l,’l,7 = 13836″’4>0,15l)’3il2,5″’“7, t°C = 138-4,2-0,738-1,066 = 455°C

PRZYKŁAD 2. Obliczyć orientacyjną wartość temperatury skrawania przy toczeniu, stali o wytrzymałości Rm = 700 MPa przy następujących parametrach skrawania: v = 42 m/min, p = 0,25 mm/obr, g = 3,0 mm,

Podstawiając te dane do wzoru 3-26 otrzymamy t°C = 154-P” J8-ps’33-gl)’1 = 154-42°48-0,25°33-3,00-1, t°C= 154-6,05-0,633-1,12 = 656°C

PRZYKŁAD 3. Obliczyć orientacyjną wartość temperatury skrawania przy toczeniu- żeliwa szarego o twardości HB = 190 przy następujących parametrach skrawania: v = 54 m/min, p » 0,3 mm/obr, g = 4,0 mm.

Podstawiając te dane do wzoru 3-27 otrzymamy t°C = 120-u°’5-p0E-g,>'(14 – 12O-54°’°-0,3°’72-4,Ołl’°4, f°C = 120-7,36-0,787-1,057 = 715°C

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>