Części składowe przeciągacza – dalszy opis

Ostatnia część składowa przeciągacza, nazywana tylnym podparciem, istnieje tylko w przeciągaczach ciężkich, wymagających podczas pracy ich podparcia w podtrzymce. Przy przeciąganiu na przeciągarkach pionowych ta ostatnia część przeciągacza jest odpowiednio zmieniona i pełni funkcję drugiego chwytu do zawieszania przeciągacza w górnym suwaku obrabiarki. „

Środkowa część składowa przeciągacza – zaopatrzona w ostrza – jest częścią roboczą, (rys. 13-4). Część robocza dzieli się na część skrawającą i część kalibrującą. Zadaniem części skrawającej jest usunięcie naddatku przewidzianego na przeciąganie, a części kalibrującej – ostateczne wykończenie i wygładzenie powierzchni obrabianego otworu.

W części skrawającej rozróżnia się ostrza zdzierające i wykańczające. Ostrza zdzierające skrawają warstwy materiału o grubości a, przy czym grubość ta jest stała dla wszystkich tych ostrzy. Kilka ostatnich ostrzy skrawających stanowią ostrza wykańczające. Skrawają one materiał wars- lwami o stopniowo malejącej grubości, co zapewnia łagodne przejście w obszar części kalibrującej, a tym samym polepsza gładkość powierzchni obrobionej.

W części kalibrującej rozróżnia się ostrza zapasowe i wygładzające. Podczas eksploatacji przeciągacza i w wyniku kolejnych jego ostrzeń ostrza skrawające tracą stopniowo swoje -wymiary. W związku z tym całą część skrawającą przeciągacza przemieszcza się w głąb części kalibrującej. Te ostrza, które w przeciągaczu nowym należą do części kalibrującej, a które będą w późniejszym okresie odgrywały rolę ostatnich ostrzy skrawających, noszą nazwę ostrzy zapasowych. Ostrza zapasowe w liczbie 3-6 mają taką samą (lub bardzo zbliżoną) geometrię jak ostrza skrawające. Wymiar tych ostrzy jest stały, tzn. a = 0.

W -większości stosowanych przeciągaczy dalsze ostrza za zapasowymi, w liczbie 2 lub 3 odgrywają rolę ostrzy wygładzających i nie są już przeznaczone do skrawania. W szczególnych przypadkach, gdy jest wymagana bardzo duża gładkość powierzchni obrobionej i dokładność wymiarowa, ostrza wygładzające wykonuje się w kształcie wypukłych pierścieni. Ostrza takie, nazywane garbami polerującymi lub nagniatającymi, nie skrawają materiału, lecz wygładzają obrabiany otwór przez zgniot powierzchniowy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>